Bezpieczna przyszłość dla Twoich bliskich. Co obejmuje ubezpieczenie na życie?

0
256

W wielu polskich domach występuje tradycyjny podział obowiązków, przejawiający się w tym, że jeden ze małżonków/ partnerów pracuje i dostarcza środki finansowe na utrzymanie rodziny, a drugi swój czas poświęca na opiekę i rozwój dzieci oraz prace domowe. W efekcie istnieje jeden żywiciel rodziny, co stwarza ryzyko niedostatku, jeśli by go zabrakło lub poważnie by zachorował czy doznał wypadku. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą świadczenia z ubezpieczenia na życie.

 

Podstawa ubezpieczenia na życie

W swojej standardowej formie ubezpieczenie na życie gwarantuje ochronę dla osób, które są Ci najbliższe. Zapewnia bowiem wypłatę świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia lub jej części w momencie Twojej śmierci w okresie trwania ochrony. Dzięki temu rodzina, która pozostaje bez głównego żywiciela, otrzyma środki do życia. Możesz zapewnić swoim najbliższym komfort ekonomiczny, na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło właśnie za pomocą odpowiedniego ubezpieczenia na życie.

Jednak ochrona na wypadek śmierci ubezpieczonego nie jest jedynym punktem polisy na życie, na jaki możesz się zdecydować. Sprawdź, jak jeszcze możesz zadbać o bezpieczną przyszłość dla siebie i bliskich Ci osób.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Nie musisz poprzestać na podstawowej polisie na życie – możesz rozszerzyć zakres swojej ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli potrzebujesz ubezpieczenia do kredytu hipotecznego, najprostsza polisa będzie zwykle wystarczająca, ale dla swojego komfortu psychicznego czy komfortu Twojejsrodziny możesz zdecydować się na dodatkowe opcje:

  • trwały uszczerbek na zdrowiu,
  • inwalidztwo,
  • czasową lub trwałą niezdolność do pracy,
  • niektóre poważne choroby, jak udar, zawał, nowotwór,
  • hospitalizacje.

Dopasuj ofertę ubezpieczenia na życie tak, by idealnie odpowiadała ona Twoim potrzebom. Im większy zakres będzie miała polisa, tym większe prawdopodobieństwo tego, że w kluczowym momencie swojego życia nie pozostaniesz bez wsparcia ze strony towarzystwa ubezpieczeń.

Bezpieczna przyszłość finansowa

Ubezpieczenie na życie kojarzy się wielu osobom z tym, że w zamian za odprowadzaną regularnie składkę mogą zapewnić swoim bliskim wypłatę świadczenia, jeśli by ich zabrakło. Do tego celu wykorzystać możesz polisy z planem inwestycyjno-oszczędnościowym. W takim wariancie część odprowadzanej do ubezpieczyciela składki przeznaczana jest na standardową ochronę, a część lokowana jest w wybranych funduszach.

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie życia może obejmować wiele różnych zdarzeń, nie tylko śmierć ubezpieczonego. Wskaż zakres ochrony adekwatnie do swoich potrzeb i oczekiwań. Ponadto powinieneś zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z taką polisą, a mianowicie na:

  • Wysokość sumy ubezpieczenia – to wartość, jaka może zostać wypłacona Twoim bliskim na wypadek Twojej śmierci, ale czasem również i Tobie, jeśli doznasz trwałej niezdolności do pracy.
  • Wyłączenia odpowiedzialności – wykaz sytuacji, za które towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności Lista wyłączeń odpowiedzialności wymieniona jest w OWU ubezpieczenia.
  • Karencję – nie od razu możesz korzystać z pełnej ochrony w ubezpieczeniu na życie. Towarzystwo ubezpieczeń może uwzględnić karencję, czyli okres, w którym ochrona jest ograniczona.
  • Wysokość składki na ubezpieczenie – opłata ta wynika z wysokości sumy ubezpieczenia i z wybranego zakresu ochrony.

Kiedy kupujesz ubezpieczenie na życie, dokładnie sprawdź, co obejmuje i w jakich przypadkach możesz liczyć na wsparcie ze strony ubezpieczyciela. Miej na uwadze, że często niska składka zwykle związana jest z niską sumą ubezpieczenia i wąskim zakresem ochrony.

-/materiał partnera/-mm

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here