87 milionów na inwestycje w Gryfowie Śląskim?!

12
2726

Inwestycje za 87 milionów złotych chce przy wsparciu rządowego programu Polski Ład na terenie gminy Gryfów Śląski zrealizować Burmistrz Olgierd Poniźnik.

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Według rządzących ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Samorządy mają w nim dostać do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno- kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i gospodarowanie odpadami.

W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda jednostka może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

 • jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia,
 • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł,
 • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Władze Gminy Gryfów Śląski długo zastanawiały się, które z ważnych zadań wpisać we wnioskach do tego programu. Jednak, jak już je złożyły, to na niebagatelną kwotę. Łącznie inwestycje aż za 87 milionów złotych chce na terenie gminy Gryfów Śląski zrealizować burmistrz Olgierd Poniźnik.

Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim

Zaprojektowano rozbudowę istniejącego budynku poprzez dobudowę budynku podpiwniczonego o 2 kondygnacjach nadziemnych. Zagospodarowanie terenu z parkingiem dla osób niepełnosprawnych. W części piwnic planuje się pracownie edukacyjne, salę kinową wraz z szatnią, toalety, pom. techniczne i magazynowe. Na parterze projektuje się salę widowiskową na 196 miejsc, z szatnią, toaletami, foyer, na poddaszu planuje się lokalizację pracowni tematycznych, toalet ogólnodostępnych oraz części biurowej. Komunikacja odbywać się będzie klatkami schodowymi oraz dźwigiem osobowym.

Obecnie funkcjonujący obiekt MGOK znajduje się w bardzo złym stanie technicznym – wymaga remontu kapitalnego. Zarówno pracownie tematyczne, sala teatralna jak i pozostałe pomieszczenia nie spełniają norm niezbędnych do prowadzenia poszczególnych zajęć i całej działalności kulturalnej. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmodernizowany i rozbudowany obiekt MGOK będzie spełniał wszelkie obowiązujące wymogi sanitarne i p.poż. oraz umożliwi prowadzenie działalności kulturalnej w bezpiecznych i komfortowych warunkach, w tym również w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. – tłumaczy w komentarzu do wniosku Burmistrz Gryfowa Śląskiego i dodaje:

Stan techniczny obiektu aktualnie funkcjonującego MGOK nie pozwala na realizację jego celów, dla których został powołany. Realizacja projektu w głównej mierze rozwiąże problem braku nowoczesnej infrastruktury publicznej instytucji kultury, odpowiadającej również potrzebom osób z niepełnosprawnościami i starszych, a co za tym idzie pozwoli na zwiększenie poziomu dostępności do zasobów kultury przez te osoby i w ogóle szerokie grono odbiorców. Projekt przyczyni się do wsparcia instytucji kultury i działań z zakresu kultury budujących/wzmacniających wspólnotę i tożsamość społeczności lokalnej. Zostanie rozwiązany problem braku odpowiedniej infrastruktury koniecznej dla organizacji wszelkiego rodzaju imprez z zakresu kultury, takich jak m.in.: festiwale, koncerty, warsztaty itp.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim (MGOK)

Wartość inwestycji to: 6.000.000 złotych, z czego milion złotych to 16,67 procent udział własnego Gminy Gryfów Śląski, a pozostałą część miałaby pochodzić z Polskiego Ładu.

Budowa energooszczędnego budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Floriańskiej w Gryfowie Śląskim

Projektowany budynek dla 12-to oddziałowego przedszkola, przeznaczonego dla maksymalnie 300 dzieci wraz z zapleczem kuchennym. Na każdej kondygnacji zlokalizowano po 5 sal zajęć dla dzieci z wewnętrznymi pomieszczeniami, łazienki oraz magazyn podręczny. Powierzchnia zabudowy 1 258,20 m2, powierzchnia użytkowa – parter 1 127,79 m2, powierzchnia użytkowa – i piętro 974,35 m2, powierzchnia użytkowa budynku 2 102,14 m2. Projektuje się wykonanie miejsc parkingowych, budynku gospodarczego, placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną, boiska wielofunkcyjnego, wiaty na rowery.

Budynek aktualnie funkcjonującego Przedszkola Miejskiego w Gryfowie Śl. mieści się w willi Winkler wzniesionej w 1888 r. Budynek ma charakter zabytkowy. Po wojnie było to przedszkole w zarządzie ZPO „Gryfex”, a miejskie – od 1994 r. Obiekt ten nie spełnia norm wynikających z przepisów sanitarnych i p.poż., nie posiada wyjść ewakuacyjnych. Z uwagi na powyższe budowa nowego Przedszkola na 300 dzieci jest konieczna. Będzie ono usytuowane przy ul. Floriańskiej, obok Żłobka Miejskiego, w zacisznym i bezpiecznym miejscu. Nowowybudowany obiekt będzie nowoczesną placówką edukacyjną, spełniającą wszelkie obowiązujące wymogi sanitarne i p.poż., stwarzający możliwości bezpiecznego i komfortowego prowadzenia procesu opieki i edukacji dzieci przedszkolnych. – tłumaczy  Burmistrz Pan Olgierd Poniźnik i dodaje: 

Ponadto, aktualnie funkcjonujące Przedszkole nie ma możliwości przyjęcia wszystkich dzieci zgłaszanych przez rodziców. Brak wystarczającej ilości miejsc negatywnie wpływa na wzrost zatrudnienia na terenie gminy. Młodzi rodzice nie mogąc liczyć na możliwość pozostawienia dziecka w przedszkolu, często zmuszeni są do pozostania w domu i samodzielnego pilnowania potomstwa. Dzieje się to kosztem obniżenia materialnego poziomu ich życia, prowadzi też do długotrwałego wypadnięcia z rynku pracy. Problem szczególnie dotyczy kobiet, gdyż to właśnie na nie w większości przypadków spada obowiązek pozostania w domu z dzieckiem, z powodu braku dla niego miejsca w przedszkolu.

Wartość inwestycji to: 16.000.000 złotych, z czego 2,4 miliona złotych to 15 procentowy udział własny Gminy Gryfów Śląski. Pozostała część środków miałaby pochodzić z Polskiego Ładu.

Budowa oraz modernizacja sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Gryfów Śląski

 • Projektuje się budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odbudową nawierzchni w miejscowości Ubocze oraz włączenie do oczyszczalni ścieków. Długość kanałów grawitacyjnych 19 km, rurociągi tłoczne 3,8 km, 21 przepompowni w tym 12 przydomowych.
 • Projektuje się budowę kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przyłączami i odbudową nawierzchni w miejscowości Gryfów Śląski. Dł. ks 1,78 km, kd 1,22 km.
 • Projektuje się modernizację SUW, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych wraz z przyłączami i odbudową nawierzchni w miejscowości Gryfów Śląski o łącznej długości 10 km.

Z siedmiu sołectw gminy Gryfów Śl. tylko trzy posiadają sieci kanalizacji sanitarnej. Sołectwo Ubocze jest najbardziej zaludnione (1200 mieszkańców). Ścieki z gospodarstw domowych zanieczyszczają ciek wodny Olszówkę i degradują środowisko naturalne. Sołectwo Ubocze, w wyniku realizacji projektu, docelowo zostanie włączone – w ramach aglomeracji – do sieci kanalizacyjnej gminy Olszyna. – wyjaśnia burmistrz, który zwraca także uwagę, iż niezbędna z powodu jej zużycia technicznego, jak również konieczności oddzielenia kanalizacji sanitarnej od ogólnospławnej jest również modernizacja sieci kanalizacyjnej w obrębie miasta Gryfów Śląski.

Obecnie w Gryfowie Śl. większość sieć kanalizacji zarówno sanitarnej, deszczowej jak i ogólnospławnej są wykonane w starej technologii z rur kamionkowych i betonowych, przez co następuje infiltracja wody do rurociągów i eksfiltracja ścieków do gruntu. – tłumaczy Pan Olgierd Poniźnik i dodaje:

Brak rozdziału kanalizacji, a także przesiąkanie wód gruntowych przez nieszczelności zwiększają koszty pompowania i oczyszczania ścieków. Około 300 tyś m3 ścieków wpływających do oczyszczalni to wody deszczowe i infiltracyjne.

Wartość inwestycji to: 65.000.000 złotych, z czego 3.500.000 złotych to 5,38 procent udziału własnego Gminy Gryfów Śląski.

Do dnia 15 sierpnia przyjmowane są od samorządowców wnioski do pierwszego rozdania Polskiego Ładu. Po tym terminie wnioski z biurka wojewody mają trafić na stół premiera. To w Warszawie mają zapaść decyzje, czy, gdzie i ile środków przekazać. Na te ważne decyzje dziś czekają nie tylko samorządowcy, ale także zwykli mieszkańcy. Oczywiście, jak tylko zapadną decyzje i pojawią się wyniki naborów to o nich poinformujemy.

12 KOMENTARZE

 1. Wierzę, że wyborcy PIS-u z Ubocza mają mocną siłę przebicia. Przy pomocy gryfowskiego senatora p. Rafała Ślusarza, już w przyszłym roku na polach wsi mogą pojawić się koparki. Szczerze im tego życzę.

 2. Stałe miejsce zrzutu jest nad Kwisą i Jeziorem Złotnickim.Ale o tym to już nie mam siły mówić.Przytoczę tylko komentarz spacerującego rodzica z dwójką dzieci(z Wrocławia):”takiego syfu jak żyję nie widziałem”.Wstyd dla nas wszystkich..,

 3. Nowy Ład to nic innego jak łapówka dla samorządów za to, że zabiorą im kasę z PIT. Ciekawe skąd samorządy znajdą kasę na utrzymanie szkół i przedszkoli jak im obetną PIT i subwencje oświatową. Napiszę wam to – z waszej kieszeni lub zlikwidują obecne placówki gdzie jest mało dzieci no bo przecież nie zabiorą sobie miejsc pracy. Właśnie A.Duduś dał im wszystkim podwyżki takie jakich nam się nie sniło.

  • Przecież podwyżki im się należą za ciężką pracę na rzecz Najjaśniejszej i Najciemniejszej – tyle jeszcze koryt do obsadzenia swoimi rodzinami i pociotkami, tylu jeszcze do wsadzenia za kraty… Przecież ci fachowcy PIS-u z rządu biednego Morawieckiego zagrozili odejściem do tysięcy rad nadzorczych spółek skarbu państwa…
   Prezydent Andrzej Duda będzie zarabiał niecałe 30000 zł brutto, emeryt poseł Jarosław Kaczyński również 30000 zł miesięcznie. Moja emerytura 2756,28 zł miesięcznie. I nie zazdroszczę im tych podwyżek, oni ciężko pracują, nawet w nocy, im się należy. Ja w przyszłym roku otrzymam 130 zł emeryckiego urealnienia i będę PANEM, z czystym sumieniem. A oni ? Mają sumienie gdzieś – kasa, kasa i jeszcze raz kasa, to ich dziś główne zawołanie wyborcze. Towarzystwo wzajemnej adoracji do czasu następnych wyborów o tych podwyżkach władzy PIS-u zapomni …

 4. Jeszcze nic nie dają i nie wiadomo czy wogóle dadzą , dużo będzie zależeć jakiego wyznania jest dany wójt, burmistrz,prezydent tak więc wszystko narazie zostaje w marzeniach.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here