4 mln zł na remonty obiektów rehabilitacyjnych

1
88
4 mln zł na remonty obiektów rehabilitacyjnych - fot.: UMWD

Osobom z niepełnosprawnościami na Dolnym Śląsku poprawią się warunki rehabilitacji i dostępność do obiektów jej służących. Wszystko dzięki środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którymi dysponuje zarząd województwa. Pieniądze te pomogą wyremontować bądź zmodernizować 11 obiektów prowadzonych przez różne instytucje zajmujące się rehabilitacją społeczną lub zawodową.

Dziś podczas konferencji marszałek Cezary Przybylski oraz wicemarszałek Marcin Krzyżanowski ogłosili, które obiekty dostaną dofinansowanie na łączną kwotę 4 mln zł.

Zadanie dotyczące przyznania dotacji na roboty budowlane obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami, realizowane jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Staramy się pomagać osobom z niepełnosprawnościami na różnych płaszczyznach. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, wspieramy aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz Zakłady Aktywności Zawodowej, a także pomagamy w remontach obiektów rehabilitacyjnych. Chcemy poprawić jakość życia Dolnoślązaków – zaznacza marszałek Cezary Przybylski.

Na podstawie opinii komisji oceniającej wnioski, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przekazał dofinansowanie 11 instytucjom realizującym na Dolnym Śląsku rehabilitację społeczną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Środki finansowe pochodzące z PFRON to łącznie kwota w wysokości 4 mln zł na realizację robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji. Dzięki tym funduszom wiele obiektów będzie bardziej dostępnych, znikną bariery komunikacyjne – zaznacza wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Instytucje, które otrzymały dotacje:
• W Janowicach Wielkich w Domu Pomocy Społecznej zostanie wybudowana winda, ułatwiająca poruszanie się osobom niepełnosprawnym;
• Gmina Ząbkowice Śląskie zyska basen pływacki oraz basen rekreacyjno- rehabilitacyjny;
• W wielu miejscach zostaną przeprowadzone remonty pomieszczeń:
– Zespół placówek Edukacyjno-Wychowawczych we Lwówku Śląskim oraz Oddział Fundacji „Promyk Słońca” zyskają nowe pomieszczenia rehabilitacyjne;
– W Centrum medycznym „Dobrzyńska” zostaną utworzone nowe pomieszczenia socjalne, zostanie wymieniona instalacja elektryczna oraz wodnokanalizacyjna, windy, przebudowane zostaną również korytarze i schody;
– W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci w Wierzbicach zostanie wymieniona platforma pionowa;
– W Fundacji Tobiaszki we Wrocławiu zostanie przeprowadzony remont
i udostępnienie pomieszczeń, w których funkcjonuje Klub Seniora i Świetlica Środowiskowa;
• W Domu Pomocy Społecznej Żar-Med. w Żarowie planowana jest budowa sali rehabilitacyjnej oraz windy;
• Przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich powstanie „Park Aktywnej Rehabilitacji”;
• W Jeleniej Górze wybudowany zostanie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Natomiast w Mikoszowie – Stowarzyszenie Św. Celestyna zyska nowy budynek terapeutyczno-edukacyjny, który zostanie przebudowany ze stajni.

Wszystkie te działania mają za zadanie ułatwić funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, korzystnie wpłynąć na ich stan zdrowia i sprawić, aby dane obiekty stały się bardziej dostępne dla nich.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here