300+ Jest jeszcze czas na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia

0
360

Ponad 3,9 mln świadczeń z programu Dobry Start przyznano już rodzicom i opiekunom uczących się dzieci. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać jeszcze do końca listopada.

 

„Dobry Start” to świadczenie w wysokości 300 złotych, które przysługuje jednorazowo na każde uczące się dziecko. W tym roku do świadczenia uprawnionych jest 4,5 mln uczniów, a roczny koszt wypłaty wyprawek to ok. 1,4 mld złotych.

Z najnowszych danych Ministerstwa rodziny i Polityki Społecznej wynika, że zdecydowana większość uprawnionych do świadczenia uczniów już otrzymała wsparcie.

Od 1 lipca przyznano ponad 3,9 mln świadczeń. W tym czasie wpłynęło ponad 3 miliony wniosków, z czego zdecydowana większość – 2,2 mln – drogą elektroniczną – wylicza minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Nabór wniosków w tegorocznej edycji programu jeszcze trwa, ale fakt, że zdecydowana większość uprawnionych już otrzymała wsparcie dowodzi tego, że Dobry Start to świadczenie, które odpowiada na potrzeby rodzin, stanowi realne wsparcie domowych budżetów – dodaje minister Maląg.

Ważne terminy i zasady składania wniosków

Rodzice, którzy chcą skorzystać ze wsparcia z programu mają czas na złożenie wniosku do końca listopada.

Wniosek o świadczenie z programu można składać drogą elektroniczną – przez stronę empatia.mpips.gov.pl, portal PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej – oraz w formie tradycyjnej, bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków przez Internet. Elektroniczna forma wnioskowania o świadczenie to nie tylko szybkość i wygoda, ale przede wszystkim wyraz troski nasze wspólne bezpieczeństwo w obliczu pandemii COVID-19.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie Dobry Start pierwszy raz wypłacono w 2018 roku. Świadczenie przyznawane jest jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia. Wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

 

-/ DUW /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here