100 dni samorządu województwa nowej kadencji

0
78
Budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, modernizacja i przejmowanie linii kolejowych, remonty zabytków i ośrodków kultury, wsparcie osób z niepełnosprawnościami czy uruchomienie pilotażowego programu Krajowej Sieci Onkologicznej – to tylko niektóre działania, które są realizowane, dzięki pracy samorządu województwa dolnośląskiego. Podczas ostatnich 100 dni nowej kadencji zapadły kluczowe decyzjae dla rozwoju naszego regionu!

Wczoraj marszałek Cezary Przybylski oraz minister Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP SA. podsumowali prace samorządu województwa nowej kadencji.

Ostatnie 100 dni były bardzo ważne dla rozwoju naszego regionu. Kwota środków unijnych wdrożonych w tym okresie przekroczyła 1 miliard 300 milionów zł! Dziś ogłaszamy przetarg na kontynuację budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, kluczowej inwestycji, która poprawi komunikację drogową w obrębie aglomeracji wrocławskiej. Przejęliśmy od PKP pierwszą z 22 linii kolejowych. Przetarg na rewitalizację linii Bielawa-Dzierżoniów już trwa. Wystartowaliśmy z pilotażowym programem Krajowej Sieci Onkologicznej, który ma poprawić wyniki leczenia pacjentów. Dynamicznie działamy i będziemy działać na rozwój naszego regionu! – zaznacza Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Nowe linie kolejowe
Rozwój kolei regionalnej, w tym aglomeracyjnej, to priorytet dla Samorządu Województwa. Dlatego Zarząd Województwa podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania unijnego, umożliwiającego PKP PLK przeprowadzenie rewitalizacji linii kolejowej nr 285, na relacji Wrocław Główny – przez Sobótkę – do Świdnicy. Na ten cel przeznaczonych zostało dodatkowe 42 mln złotych. Całkowita wartość dofinansowania tej rewitalizacji wynosi blisko 170 mln zł.

Samorząd zamierza przejąć od PKP ponad 20 odcinków linii kolejowych w regionie. To w sumie prawie 500 km torów, które w dużej części rozszerzą system komunikacji na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy zyskają nowe połączenia do pracy, szkoły czy do miejsc wypoczynku, a  turyści łatwiejszy dojazd do wielu turystycznych atrakcji w naszym regionie. Linia kolejowa nr 341 Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów została przejęta przez samorząd jako pierwsza. − Dzięki jej przejęciu i naszej rewitalizacji, pociągi jeszcze w tym roku mogą powrócić do Bielawy po prawie 40 latach. Będziemy rozwijać ofertę przewozową, bo takie są oczekiwania i potrzeby mieszkańców – mówi marszałek Cezary Przybylski.

PKP S.A. aktywnie działa na rzecz przywracania ruchu kolejowego na nieczynnych dotąd liniach na Dolnym Śląsku poprzez przekazywanie ich samorządowi województwa. Do końca lipca 2019 roku ma zostać przekazanych sześć odcinków zlikwidowanych linii: nr 316 Chojnów – Rokitki,  linia nr 327 Nowa Ruda Słupiec – Radków, linia nr 318 Srebrna Góra – Bielawa Zachodnia, linia nr 284 Jerzmanice Zdrój – Lwówek Śląski, linia nr 291 Wałbrzych Szczawienko − Boguszów Gorce, linia nr 310 Kobierzyce – Piława Górna.

Spółka realizuje również inwestycje w ramach ogólnopolskiego Programu Inwestycji Dworcowych. W ostatnim czasie na terenie woj. dolnośląskiego wyremontowano sześć dworców kolejowych: w Jaworze, Strzelinie, Żarowie, Siechnicach, Świętej Katarzynie i Żernikach Wrocławskich. Łączny koszt tych inwestycji to ok. 39 mln zł. − W ramach Programu Inwestycji Dworcowych w latach 2019 – 2021 przeprowadzimy modernizację kolejnych 11 dworców. Przewidujemy, że łączny koszt prac przewidzianych do wykonania wyniesie blisko 130 mln zł – mówi Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP SA.
Planowane modernizacje dotyczą takich obiektów jak: Boguszów Gorce Zachód, Bolesławiec, Ibramowice, Malczyce, Szklarska Poręba Górna, Wałbrzych Główny, Węgliniec, Chojnów, Zgorzelec Ujazd, Kąty Wrocławskie i Smolec.

Budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia
Kolejną ważną inwestycją, wyczekiwaną przez mieszkańców gminy Wrocław jest budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Dziś samorząd województwa startuje z przetargiem na budowę fragmentu między Żernikami a Bielanami Wrocławskimi przez Wysoką. Prace prowadzone są również na odcinku północnym między Łanami a Długołęką – tam wykonawca wkrótce otrzyma zgodę Wojewody
na rozpoczęcie prac budowlanych w terenie. Ze względu na błędy formalne wykonawców powtarzany jest przetarg na odcinek od Żernik Wrocławskich do ul. Grota – Roweckiego. Ten przetarg również dzisiaj ogłaszamy ponownie. Kontynuacja budowy i dokończenie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia jest dla samorządu województwa kluczowym zadaniem. Oddanie całej inwestycji kierowcom planowane jest na 2022 r.

Poprawa leczenia pacjentów onkologicznych
Zdrowie Dolnoślązaków jest priorytetem dla samorządu województwa, dlatego duża uwaga i wsparcie finansowe przeznaczane jest na tworzenie nowoczesnego lecznictwa onkologicznego. Uruchomiony został pilotażowy program Krajowej Sieci Onkologicznej. Program zainicjowany przez Ministerstwo Zdrowia, zakłada przetestowanie nowego modelu organizacji opieki onkologicznej, tak by poprawić wyniki leczenia i lepiej alokować środki. W pilotażu udział bierze Dolny Śląsk i województwo świętokrzyskie. W naszym regionie ośrodkiem koordynującym sieć onkologiczną zostało Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu i 12 jednostek medycznych. DCO we Wrocławiu otrzymało również od samorządu województwa ponad 2 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na wdrożenie nowego systemu informatycznego. System ten poprawi jakość obsługi pacjenta i dostępność danych medycznych, a jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo przekazywanych informacji.

Do budowy nowego, Dolnośląskiego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu chce przystąpić
aż 9 Wykonawców! Do przetargu zgłosiły się renomowane konsorcja z m.in. z Austrii, Chin i Japonii. Aktualnie trwa wybór wykonawców do dialogu technicznego. We wrześniu wybrany zostanie wykonawca, który zaprojektuje i wybuduje nowoczesny szpital, w którym lekarze będą przeprowadzali rocznie około 10 tys. zabiegów. Koszt budowy placówki przekroczy 550 mln zł.

Ochrona zabytków i remonty ośrodków kulturalnych
Dolny Śląsk skupia największą liczbę zabytków w Polsce. Samorząd województwa wspiera ich ochronę. W ciągu 100 dni przekazano 12 mln zł na konserwację zabytków. Dzięki remontom swój blask odzyskają m.in. obiekty pałacowe, sakralne czy budynki pełniące funkcję obiektów użyteczności publicznej. Po zrealizowaniu projektu budynki będą ogólnodostępne dla mieszkańców i dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Samorząd województwa przekazał także 30 mln zł na remonty gminnych ośrodków kultury z całego regionu. W sumie za te pieniądze zostaną zrealizowane 54 inwestycje.

Nowe miejsca w żłobkach
Fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego, dedykowane dla naszego województwa, trafiają także do maluchów i ich rodziców. − Tymi działaniami pomagamy mieszkańcom województwa, którzy chcą wrócić do pracy. A jak dobrze wiemy często koszty związane z opłatą za żłobek czy też zatrudnieniem niani są na tyle wysokie, że zniechęcają do podejmowania pracy. Podjęliśmy próbę odwrócenia tego trendu i chcemy zlikwidować bariery. W efekcie naszych działań w województwie powstaje zdecydowanie więcej żłobków i klubów malucha – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Fundusze na rozwój lub wyposażenie żłobków i klubów malucha zostały przeznaczone na 94 projekty warte ponad 121 mln zł, co pozwoli na utworzenie blisko 3,1 tys. miejsc w żłobkach i klubach malucha, zatrudnienie 10 opiekunów dziennych oraz 218 niań.
Ale to nie koniec. Do 5 kwietnia 2019 r. zbieramy projekty od zainteresowanych utworzeniem kolejnych żłobków. Mamy na ten cel blisko 28 mln zł – dodaje marszałek.

Fundusze w ramach unijnej dotacji przeznaczane są na tworzenie oraz wyposażenie nowych żłobków i klubów malucha oraz uruchomienie dodatkowych miejsc w już istniejących placówkach, a także na sfinansowanie opieki świadczonej przez nianie. Wnioskodawcy najczęściej przeznaczają środki na prace adaptacyjno-remontowe oraz zakup wyposażenia – mebli, zaplecza kuchennego, niezbędnego sprzętu do świadczenia opieki (w tym pomocy dydaktycznych, zabawek, a także na wyposażenie placów zabaw), ale nie tylko. Dzięki dotacji z DWUP finansowane są bieżące koszty opieki nad dziećmi w żłobkach i klubach malucha, prowadzone będą również dodatkowe zajęcia specjalistyczne m. in. z logopedą, psychologiem i fizjoterapeutą, a także rytmika.

Wspieranie osób z niepełnosprawnościami
Samorząd Województwa wspiera aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami. Przeznaczył 1 mln zł dla organizacji pozarządowych, które bezpośrednio podejmą się działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wspierane są również projekty związane z integracją społeczną oraz aktywizacją społeczeństwa obywatelskiego.

Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej
Nowoczesny, całoroczny obiekt dla sportowców i amatorów zostanie wybudowany na przełomie 2020 i 2021 roku. Do prowadzonego przetargu zgłosiło się 3 wykonawców. Oferty są teraz oceniane przez zespół ekspertów. W ciągu miesiąca zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą. Powstanie wielofunkcyjny ośrodek sportowy pozwalający na organizację zawodów narciarstwa biegowego i biathlonu, a jednocześnie umożliwienie amatorom aktywnego spędzania czasu korzystania z obiektu przez cały rok.

Nowa perspektywa unijna
Największym Kapitałem Dolnego Śląska są jego mieszkańcy, aby jakość życia Dolnoślązaków była coraz lepsza realizujemy wiele inwestycji. Finansujemy je w dużej mierze ze środków unijnych. Nasz region rozwija się dynamicznie dzięki obecnej perspektywie unijnej, która ma wartość 9 mld zł i będzie trwała do 2020 roku. Już teraz staramy się o finansowanie w ramach nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. Z taką misją byłem przed kilkoma tygodniami w Brukseli razem z delegacją samorządowców – podsumowuje marszałek.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here