ZSE-T: Szkoła na wysokim poziomie

2
112
ZSE-T w Rakowicach Wielkich

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich ma się czym pochwalić!

Powiat Lwówecki podpisał umowę o dofinansowanie projektu: „Rozwój kompetencji zawodowych wraz z unowocześnianiem bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich”, który jest odpowiedzią na zapotrzebowania szkoły w dziedzinie zdobywania dodatkowych kwalifikacji pozwalających uczniom na łatwiejsze poruszanie się na rynku pracy.

W ramach projektu zaplanowano zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, biologia), 80% uczniów objętych wsparciem będzie uczestniczyć w stażach zawodowych, 150 uczniów zdobędzie dodatkowe kwalifikacje potwierdzone egzaminem państwowym – np. kierowca kat. C+E, T, spawacz, operator wózków jezdnych. Szkoła zaplanowała doposażenie pracowni w wysokospecjalistyczny sprzęt, a to wiąże się również koniecznością kształcenia i doskonalenia nauczycieli w formie szkoleń i studiów podyplomowych.

Zaplanowano również kursy językowe, kursy IT, zajęcia specjalistyczne zakończone uzyskaniem certyfikatu (np. barman, catering, fryzjer, wizaż, stylizacja paznokci, barista, recepcjonista z branżowym angielskim). Projekt zakłada realizację zajęć podwyższających kompetencje uczniów w zakresie IT, dotyczących m.in. programowania serwisów www oraz administrowanie sieciami. Część uczestników projektu skorzysta również z zajęć z doradcą zawodowym.

W ramach doposażenia szkoła zakupi m.in. samochód dydaktyczny Toyota Yaris (lub równoważny) do diagnostyki i nauki jazdy, ciągnik rolniczy dla celów dydaktycznych, model dydaktyczny skrzyni biegów, układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrohydraulicznymi i elektrycznym, tokarkę uniwersalną.

Dzięki temu projektowi uczniowie zwiększą swoje szanse na rynku pracy, co oznacza, że już na starcie będą stanowili atrakcyjną kadrę dla przyszłych pracodawców.

Projekt zakłada równe wsparcie dla chłopców i dziewcząt, a dzięki temu, że szkoła jest dostępna architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami, otwiera szansę na lepszy start dla takich uczniów. Infrastruktura komputerowa zostanie dostosowana do potrzeb osób niedowidzących, a sposób przekazywnia informacji będzie dostosowany do możliwości percepcyjnych uczestników zajęć.

Umowa została zawarta między Województwem Dolnośląskim a Powiatem Lwóweckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

-/ Powiat Lwówecki /-

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here