Zgłoś eko-projekt i zmień otoczenie Twojej szkoły

0
209
grafika MEiN

Łąki kwietne, zielone ściany i dachy, gromadzenie i zagospodarowanie deszczówki, domki dla owadów, ścieżki rowerowe i ławeczki na terenie szkoły i w jej otoczeniu – to przykłady działań, które mogą zawierać eko-projekty zgłoszone do II edycji konkursu „Szkoła z klimatem”. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone – pula nagród wynosi aż 200 tys. zł.

 

Szkoła z klimatem, plansza do konkursu na eko projekt

Już po raz drugi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska organizuje konkurs „Szkoła z klimatem”. Projekt jest elementem realizowanego przez ministerstwo zadania pn. „Miasto z klimatem”. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie miejskich szkół ponadpodstawowych.

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest propagowanie wiedzy o zmianach klimatycznych, zapoznanie z zagrożeniami, jakie ze sobą niosą oraz z przykładami, jak im przeciwdziałać.

Sukces poprzedniej edycji „Szkoły z klimatem”

Do pierwszej edycji konkursu „Szkoła z klimatem” zgłoszono 125 projektów z całej Polski. Nagrodę główną – 100 tys. zł – otrzymała szkoła z województwa śląskiego. Przyznano także pięć wyróżnień. Tym razem na uczniów czekają nagrody o łącznej wartości 200 tys. zł: nagroda główna wynosi 100 tys. zł, nagroda za zajęcie drugiego miejsca to 50 tys. zł, zaś trzecie miejsce zostanie nagrodzone kwotą 25 tys. zł. Przewidziano również pięć wyróżnień – każde w wysokości 5 tys. zł. Środki będą mogły zostać wykorzystane na realizację pomysłów w całości lub części oraz na działania edukacyjne dotyczące zmian klimatu.

– Liczne zgłoszenia w ramach pierwszej edycji pokazały nam, że młodzież zwraca uwagę na ochronę środowiska, a nasza inicjatywa przypadła im do gustu. Być może to właśnie ci uczniowie będą w przyszłości najlepszymi ambasadorami idei troski o zdrowszy klimat. Poziom przygotowanych eko-projektów był wysoki. W tej edycji zwiększyliśmy pulę środków na nagrody, to pozwoli nam wyróżnić więcej placówek – podsumowuje prof. Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW. – Wierzę, że sukces ubiegłorocznej pierwszej edycji zachęci do udziału w konkursie jeszcze większe grono aktywnych, młodych ludzi, którzy chcą mieć wpływ na jakość życia w swoich małych ojczyznach. Już dziś zapraszam do udziału w konkursie. Liczę, że jury konkursu znów będzie mieć mnóstwo pracy, przy równie dobrych, co w poprzedniej edycji, projektach. A wszystko z pożytkiem dla środowiska, szkół i lokalnych społeczności.

– Budowanie świadomości na temat problemu kryzysu klimatycznego oraz zanieczyszczenia powietrza to ważny krok i na pewno pomoże mocniej zaangażować młodzież w działania na rzecz ochrony środowiska. Ważne, aby młodzi ludzie umieli rozpoznać zagrożenia, prawidłowo na nie reagować, a przede wszystkim, aby zaczęli zmieniać swoje nawyki i przekonywali do tego innych – podkreśla Ewa Lutomska z Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Zasady udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział zespoły projektowe reprezentujące publiczne i niepubliczne miejskie szkoły ponadpodstawowe z terenu całego kraju. Zespoły mogą liczyć maksymalnie 20 uczniów oraz nauczyciela. Placówki mogą zgłosić więcej niż jeden projekt. W pierwszej kolejności uczniowie opisują, z jakimi problemami i wyzwaniami musi się zmierzyć szkoła oraz jej najbliższe otoczenie i jakie skutki zmian klimatycznych są najbardziej dotkliwe dla jej funkcjonowania. Następnie na tej podstawie opracowują Mini Plan Adaptacji do Zmian Klimatu.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami szkoły przesyłają na specjalny adres mailowy: szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 24 czerwca 2022 r.

-/MEiN /red/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here