ZDP w Lwówku Śląskim: sprawozdanie z zadań inwestycyjnych i remontów dróg

1
784

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim – sprawozdanie z zadań inwestycyjnych i remontów dróg w 2020 roku.

 

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZDP na drogach powiatowych w 2020 roku ukończony został 1 etap przebudowy drogi powiatowej 2510 D Pasieczniki – Pokrzywnik o długości 0,5 km. Wartość tego zadania wyniosła 149.885,34 zł, przy czym 126.000,00 zł pokrył Fundusz Marszałkowski, 11.942 zł – Gmina Lubomierz, 11.943 zł – Powiat Lwówecki.

Obecnie trwa drugi etap przebudowy tej drogi na odcinku Pasiecznik – Pokrzywnik – tym razem o długości 0,52 km. Termin zakończenia tego zadania planowany jest na 10 listopada 2020 r. Wartość tej inwestycji wynosi 198.630,24 zł – w tym dotacja z Funduszu Marszałkowskiego 131.040,00 zł, z Gminy Lubomierz – 33.795,00 zł oraz z Powiatu Lwóweckiego – 33.796,00 zł.

 

Wkrótce również zakończy się przebudowa obiektu mostowego JNI 01015848 w ciągu drogi powiatowej 2491D w miejscowości Strzyżowiec. Planowany termin zakończenia 16 listopada 2020 r. Wartość zadania wynosi 406.390,84 zł w tym 230.000,00 zł pochodzi z subwencji ogólnej Skarbu Państwa.

Widoczny na poniższym zdjęciu pamiątkowy kamień z datą 1892 będzie z powrotem wmurowany po odnowieniu mostu.

W 2020 roku realizowano następujące zadania remontowe na drogach powiatowych:

– Remont drogi nr 2529D Milęcice – Wojciechów o długości 2,4 km. Zadanie to rozpoczęto jeszcze w 2019 roku, zostało zakończone w 2020. Wartość zadania wyniosła 651 060,40 zł w tym dotacja z Funduszu Dróg Samochodowych – 325.531,00 zł, z Gminy Lubomierz – 162.765,20 zł oraz z Powiatu Lwóweckiego – 162.765,20 zł.

W tym roku zakończono również remont chodnika przy drodze powiatowej 2541D – Al. Wojska Polskiego przy Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Całkowita wartość zadania wyniosła 21.167,18 zł – w tym dotacja z Gminy Lwówek Śląski wyniosła 10.583,00 zł i tyle samo z Powiatu Lwóweckiego.

Niedawno odebrano zakończenie remontu muru oporowego podtrzymującego korpus drogi powiatowej 2512D w Krzewiu Wielkim o wartości 20.285,23 zł.

W tym roku zakończył się remont drogi powiatowej 2535D Lubomierz – Popielówek o długości 0,74 km i wartości zadania 184.133,03 zł w tym dotacja z Funduszu Marszałkowskiego wyniosła 88 800,00 zł , z Gminy Lubomierz – 47.666,52 zł, z Powiatu Lwóweckiego – 47.666,51 zł.

Ogólnie długość nowych nawierzchni na drogach powiatowych w 2020 roku wyniosła 4,16 km:

  • 2510D – 1,02 km – Pasiecznik
  • 2529D – 2,4 km – Milęcice
  • 2535D – 0.74 km – Popielówek

W 2020 roku zrealizowano 6 zadań remontowych na drogach wojewódzkich.

Naprawa dróg wojewódzkich jest możliwa dzięki podpisaniu porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a powiatem lwóweckim w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatu lwóweckiego. W ramach, którego tez porozumienia otrzymujemy środki na remonty cząstkowe”. – wyjaśnia Pan Daniel Koko Starosta Lwówecki.

W kwietniu 2020 roku odebrano 1 etap remontu nawierzchni jezdni drogi woj. 364 na odcinku Płóczki Dolne na długości 1155 mb. Zakończył się również 2 etap remontu nawierzchni drogi woj. 364 na odcinku Płóczki Dolne na długości 1300 mb oraz remont nawierzchni na odcinku 770 mb za „Rybną Chatą” w kierunku Gradówka. Wartość tych remontów wyniosła 427.180,63 zł.

Dodatkowo przeprowadzono remont nawierzchni chodnika przy drodze wojewódzkiej 364 – ul. Betleja 9 o wartości zadania 48.257,60 zł.

Trwa jeszcze remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej 364 na odcinku 1 km Gradówek – Rząsiny. Planowany termin zakończenia to druga połowa listopada 2020. Wartość tego zadania wynosi 203.231,81 zł.

2 listopada został wyłoniony wykonawca remontu drogi powiatowej Wojska Polskiego w Gryfowie Śl. Prace rozpoczniemy jeszcze w tym roku a zakończymy w przyszłym.

Starosta Lwówecki zwraca się do wszystkich użytkowników dróg z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności na remontowanych odcinkach: „W związku z prowadzonymi remontami dróg na terenie powiatu lwóweckiego i związanymi z tym utrudnieniami, bardzo proszę wszystkich uczestników ruchu drogowego żeby na tych odcinkach dróg, na których obecnie trwają prace zachować szczególną ostrożność. Jednocześnie proszę o wyrozumiałość i przepraszam za utrudnienia wynikające z prac remontowych, które po zakończeniu przyczynią się do poprawy, jakości podróżowania a przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo na tych drogach.” – apeluje Pan Daniel Koko.

-/ Powiat Lwówecki /-


1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here