Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

0
2574
zdjęcie poglądowe

Od 28 marca 2022 r. prowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski.

 

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, między innymi: zużyte meble, wersalki, fotele, krzesła, dywany, wykładziny, materace, meble ogrodowe, itp.

Jak informuje magistrat w jej trakcie nie będą odbierane takie odpady jak: opony samochodowe, zmieszane odpady komunalne, odpady budowlane i rozbiórkowe, wełna mineralna, styropian budowlany (z ocieplenia budynków), opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, odpady zawierające azbest, papę, smołę itp., części samochodowe (zderzaki, fotele, deski rozdzielcze, itp.), czy odpady w ilościach lub rodzaju – wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe. Ponadto w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych nie będą odbierane odpady niebezpieczne, tzn.: opakowania po środkach ochrony roślin, farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, eternit, akumulatory, lampy fluorescencyjne oraz odpady poremontowe (gruz, wełna mineralna, styropian itp.) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD, RTV itp.). Zbiórką nie są objęte także odpady gabarytowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą.

Odpady należy wystawić w wyznaczonym dniu zbiórki do godziny 7:00 w miejscu zwyczajowo przyjętym dla gromadzenia odpadów komunalnych (przy altanach śmietnikowych, boksach, pojemnikach, itp.), z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, w miejscach dogodnych dla dojazdu sprzętu transportowego. Odpady odbierane będą od godziny 7:00.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here