Zaskakujące wyniki egzaminu ósmoklasisty

0
2411

Całkiem nieźle tegorocznym ósmoklasistom w powiecie lwóweckim poszedł egzamin z języka angielskiego, z polskiego było zdecydowanie gorzej, jednak z matematyki …

 

Przeglądając wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty trudno nie odnieść wrażenia, iż albo arkusze egzaminacyjne nie są dostosowane do wiedzy uczniów, albo zdalne nauczanie nie poszło najlepiej. Z resztą, opublikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu wyniki z egzaminu mówią same za siebie.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. W tym roku egzamin ten został przeprowadzony od 25 do 27 maja 2021 r.

Tradycyjnie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego

Zadania we wszystkich arkuszach miały na celu sprawdzenie, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych − określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Krótka charakterystyka arkusza egzaminacyjnego

Arkusz standardowy z języka polskiego zawierał 19 zadań, w tym 11 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda- fałsz i zadania na dobieranie) i 8 zadań otwartych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 45 punktów. Arkusz składał się z dwóch części.
Pierwsza część zawierała 18 zadań zorganizowanych wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (fragmentu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza) oraz nieliterackiego (fragmentu tekstu Przyjaciel mądrości Tadeusza Płużańskiego). Zadania w tej części arkusza wymagały od ucznia znajomości wybranych lektur obowiązkowych, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące treści tekstów zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, interpretacji tekstu kultury – kart z kalendarza inspirowanych lekturami szkolnymi – oraz napisania zaproszenia.
W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym – rozprawkę – albo wypowiedź o charakterze twórczym – opowiadanie.

Arkusz standardowy z matematyki zawierał 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda- fałsz i zadania na dobieranie) i 4 zadania otwarte. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 25 punktów.
Zadania w arkuszu egzaminacyjnym obejmowały zagadnienia z zakresu m.in. arytmetyki, algebry i geometrii. Od ósmoklasistów wymagały uważnej analizy treści i elementów graficznych, a w przypadku zadań otwartych– dodatkowo zaplanowania i zapisania kolejnych etapów rozwiązania oraz sformułowania odpowiedzi.

Arkusz standardowy z języka obcego nowożytnego zawierał 46 zadań, zgrupowanych w 14 wiązek. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym 34 punkty (62%) za rozwiązanie zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, na dobieranie) oraz 21punkt (38%) za rozwiązanie zadań otwartych.
Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów samodzielnego sformułowania odpowiedzi (zadania z luką i/lub odpowiedzi na pytania) oraz napisania krótkiego tekstu użytkowego (e-maila).

Egzamin ósmoklasisty – powiat lwówecki

Całkiem nieźle tegorocznym ósmoklasistom w powiecie poszedł egzamin z języka angielskiego, z polskiego było zdecydowanie gorzej, jednak z matematyki wynik poniżej pięćdziesięciu procent jest sporym zaskoczeniem, tym bardziej, iż w niektórych szkołach ten spada do 27 procent!

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminach

źródło danych OKE Wrocław

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here