Zaproszenie do udziału w przetargu na przebudowę placu manewrowego

2
798

„Lwówecka” Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lwówku Śląskim ul. Szkolna 5 tel. 75 782 22 48 e–mail: smlwowek@pro.onet.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następującego zadania:

 

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM
PRZY ul. ORZESZKOWEJ 19-23 W LWÓWKU ŚLĄSKIM

Przetarg odbędzie się dnia 19 października 2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szkolnej 5 w Lwówku Śląskim

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Szkolnej 5 do dnia 18.10.2021 r.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19.10.2021r. o godzinie 12-ej

Szczegółowe informacje i warunki przedmiotu zamówienia zawarte są w SIWZ którą można uzyskać w siedzibie Spółdzielni.

Wyjaśnienia odnośnie SIWZ można uzyskać pod nr telefonu 75 782 22 48 w 5, lub w siedzibie Administracji przy ul. Szkolnej 5 w Lwówku Śląskim.

Upoważnionymi osobami do kontaktów z oferentami są: Jolanta Zatylna, Ireneusz Konecki i Grzegorz Bobnis

Przetarg prowadzony jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe wykonywane na na rzecz „Lwóweckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta do dalszych negocjacji oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Rozstrzygnięcie przetargu jest ostateczne bez prawa wnoszenia protestów i odwołań.

-/Lwówecka Spółdzielnia Mieszkaniowa/-

2 KOMENTARZE

  1. No tak :),
    tu definicja:
    Plac manewrowy – obszar służący do sprawdzania umiejętności wykonywania podstawowych manewrów w ruchu drogowym. Plac manewrowy zawiera następujące elementy: pas ruchu z łukiem o znormalizowanych wymiarach.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here