Zapraszamy na Zimowy Bieg dla Zdrowia “Dworska Dyszka”

1
876

Celem wydarzenia jest m.in. popularyzacja biegów masowych jako najprostszej formy rekreacji, wyłonienie najlepszych zawodnicze i zawodników, wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną rodzin, osób starszych, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo.

 

Regulamin Zimowego Biegu dla Zdrowia “Dworska Dyszka” Rozbiegajmy się zimą 12.12.2021 Lwówek Śląski MLKS “RAKOWICE” oraz Fundacja św. Krzysztofa

I. CELE I ZADANIA:

1. popularyzacja biegów masowych jako najprostszej formy rekreacji
2. wyłonienie najlepszych zawodnicze i zawodników,
3. wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną rodzin, osób starszych, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo;
4. inicjowanie i realizowanie kampanii oraz programów społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie także w okresie zimowym
5. tworzenie warunków do wartościowego spędzania wolnego czasu;
6. aktywizacja i integracja lokalnych środowisk w zakresie działań na rzecz ochrony rodziny;
7. promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
8. rozwój społeczności lokalnych i ich zaangażowania w sport;
9. promocja Lwówka Śląskiego oraz Dworka i ich walorów krajoznawczych i turystycznych.

II. ORGANIZATORZY:

– Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy “RAKOWICE”
– Fundacja św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim
– Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach

III. SPONSORZY:

– Lokalni przedsiębiorcy

IV. TERMIN I MIEJSCE:

  • Biegi dzieci i młodzieży odbędą się w Lwówku Śląskim przy Fundacji św. Krzysztofa ul. Parkowa 15 ( Płakowice)– start i meta na placu przy Fundacji godz. 11.00
  • Bieg główny na 10km- start Lwówek Śląski ul. Parkowa 15 następnie ulicą Płakowicką do Dworka z pętla na boisku sportowym przy “Przystani Izerskiej”, powrót przez wewnętrzną drogę wsi Dworek, ponownie ulicą Płakowicką do mety przy Fundacji św. Krzysztofa ul. Parkowa 15 .Trasa oznaczona zostanie co 1km.
  • Biuro zawodów plac przy Fundacji św. Krzysztofa ul. Parkowa 15 czynne 12 grudnia (niedziela) w godz. 8.00-10.30

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Prawo startu w biegach dzieci i młodzieży mają wszyscy zgłoszeni przez kluby sportowe, szkoły, rodziców i inne stowarzyszenia sportowe. Za badania lekarskie odpowiedzialni są prawni opiekunowie startujących zawodników. W przypadku pojedynczych (indywidualnych) zgłoszeń badania lub oświadczenia będą sprawdzane w biurze zawodów. Ilość zawodników jest nieograniczona. Każdy zawodnik powinien posiadać czytelnie wypełnioną kartę startową zawierającą : imię i nazwisko, rok urodzenia, przynależność do szkoły lub klubu i dystans.
Zapisy do biegu głównego przez stronę www.e-gepard.eu dla zawodników, którzy ukończyli 18 lat.
Dopuszczalny jest start młodszych zawodników tylko i wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego po wniesieniu opłaty zgodnie z regulaminem.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Zgłoszenia ilościowe do biegów dzieci przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. na adres mailowy [email protected]

Joanna Łukasik tel. 693501189

Zgłoszenie do biegu głównego na 10km do dnia 5 grudnia 2021 elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.e-gepard.eu Zgłoszenie będzie widoczne na liście po dokonaniu opłaty

OPŁATA STARTOWA: 50zł do dnia 10.12.2021
70zł w dniu zawodów (bez gwarancji pełnego pakietu)
Opłata startowa nie podlega zwrotowi

VII. PROGRAM BIEGÓW:

11.00 – rozpoczęcie biegów dzieci
12.00- start do biegu głównego na 10km
ok. 14:00 – uroczyste zakończenie

Uwaga: trasa biegu głównego przebiega po utwardzonej nawierzchni (asfalt ) pętla 5km , starty dzieci po nawierzchni trawiastej odbywają się systemem krokowym( po zakończeniu biegu następny bieg).

IX. NAGRODY:

  • Za zajęcie miejsc I – III medale i nagrody rzeczowe. Dla pozostałych uczestników biegu medale okolicznościowe
  • W biegu na 10000m w klasyfikacji open za I-III miejsca ufundowane będą nagrody finansowe wśród kobiet i mężczyzn
  • Dla 3 najlepszych w kategoriach wiekowych – statuetki i nagrody rzeczowe
  • Powyższe nagrody nie dublują się

Kategorie wiekowe : kobiety i mężczyźni od 18 lat.

M-20; K-20 – 18-29 lat
M-30; K-30 – 30-39 lat
M-40; K-40 – 40-49 lat
M-50; K-50 – 50-59 lat
M-60; K-60 – 60-69 lat
M-70; K-70 – 70 lat i więcej

X. SPRAWY FINANSOWE:

Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy, koszty przejazdu jednostki delegujące. Organizatorzy zabezpieczają posiłek, napoje, medale dla wszystkich uczestników oraz nagrody dla najlepszych zawodników. Impreza jest dofinansowana ze środków Urzędu Miasta i Gminy we Lwówku Śląskim oraz z funduszy Fundacji św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim
UWAGA: wpisowe w Biegu Głównego wynosi 50zł ( w tej opłacie medal i koszulka), płatność na konto Klubowe MLKS “RAKOWICE” BS Lwówek Śląski 92 8384 0009 0006 6774 2000 0001 Zapisy w tym biegu na www.gepard.eu

XI. UWAGI KOŃCOWE:

– Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów, Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie a wynikłe w trakcie trwania zawodów będą rozpatrywane przez sędziego głównego i organizatorów.
– OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Organizator – MLKS ,,RAKOWICE”. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 10:00).

XII. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

Każdy zawodnik startujący w imprezie( w przypadku niepełnoletniego rodzic lub prawny opiekun) oświadcza , że poprzez zapoznanie się z niniejszym regulaminem potwierdza, że obecny stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w imprezie i w ciągu ostatnich 2 tygodni nie chorował oraz nie miał objawów; duszności, kaszlu, gorączki powyżej 38 oC. Nie przebywał na kwarantannie oraz nie miał kontaktu z osobą zarażoną COVID 19 lub przebywającą na kwarantannie, a w imprezie startuje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

XIII. DODATKOWE OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ:

– Przy wejściu na obiekty przy Fundacji św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim obowiązuje dezynfekcja rąk (ustawione będą stanowiska),
– wszyscy uczestnicy zakrywają usta i nos (maseczka, podczas pobytu na terenie obiektów), osłonę zdejmujemy podczas biegu i posiłku.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here