Wyniki egzaminu ósmoklasisty. Która szkoła w powiecie jest najlepsza?

7
4373

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Wyniki egzaminu w powiecie lwóweckim mogą zaskakiwać.

 

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 14 do 16 maja 2024 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 10, 11 i 12 czerwca br.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, gdzie w zdecydowanej w większości dokonywano wyboru języka angielskiego.

Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych − określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Z jezyka polskiego arkusz standardowy zawierał 18 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 45 punktów, w tym 12 punktów za rozwiązanie zadań zamkniętych i 33 punkty za rozwiązanie zadań otwartych.

Z matematyki standardowy zawierał 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie) i 4 zadania otwarte. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 25 punktów.

Natomiast w przypadku języka nowożytnego arkusz zawierał 46 zadań, zgrupowanych w 14 wiązek. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym 34 punkty (62%) za rozwiązanie zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania na dobieranie) oraz 21 punktów (38%) za rozwiązanie zadań otwartych.

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność wyszukiwania informacji w tekście. Z matematyki uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętność znajdowania współrzędnych danych punktów w układzie współrzędnych na płaszczyźnie. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści, którzy przystąpili do egzaminu z języka angielskiego, uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego znajomość funkcji językowych. – wskazuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, która wskazuje, z czym uczniowie mieli największe problemy.

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom zadanie z zakresu kształcenia językowego, które sprawdzało umiejętność zastąpienia sformułowania charakterystycznego dla polszczyzny użytkowej wyrazem lub sformułowaniem z zakresu polszczyzny wzorcowej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte z geometrii przestrzennej, którego rozwiązanie wymagało umiejętności operowania obiektami matematycznymi – przekształcenia wzoru na objętość ostrosłupa, aby wyznaczyć jego wysokość i obliczyć różnicę wysokości zbudowanych wież. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych – dodaje OKE.

Uczniowie większości szkół w powiecie lwóweckim z egzaminem poradzili sobie bardzo dobrze. Najmniej problemów sprawił język polski, najwięcej królowa nauk. Nasi uczniowie nie odstają od uczniów ze szkół podstawowych w sąsiednich powiatach. Średnia powiatowa z poszczególnych przedmiotów w powiecie lwóweckim wynosi: z języka polskiego 45,38 proc., z matematyki 30,93 proc. i z języka angielskiego 52,38 procent.

Poniżej uproszczona wersja wstępnych wyników egzaminu ósmoklasisty 2024. Pełne dane na stronie OKE Wrocław.

7 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here