Wymagania na tegorocznych maturach będą obniżone o 20-25 proc.

4
778
Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki (fot. MEiN)

Minister Przemysław Czarnek, podczas konferencji prasowej przedstawił najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 i 2024 r. w obu formułach, tj. Formule 2015 i Formule 2023.

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki przypomniał, że tegorocznych maturzystów nie obowiązują wymagania wynikające z podstawy programowej, ale wymagania egzaminacyjne ustalone w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa. Szef MEiN zwrócił też uwagę, że ze względu na naukę zdalną wymagania egzaminacyjne są obniżone o ok. 20-25 proc., o czym tegoroczni maturzyści wiedzieli już wcześniej.

– Odeszliśmy od wymogu zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym z progiem 30%. Tak jak w latach ubiegłych do zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym wymagane jest przystąpienie do tego egzaminu, a nie osiągnięcie progu 30%. – dodał. 

Minister Przemysław Czarnek zauważył, że od tego roku powraca na maturze egzamin ustny. – To jest egzamin maturalny i jemu zawsze towarzyszy również egzamin ustny. Nie ma najmniejszych powodów, żeby od tego egzaminu ustnego odstąpić w sytuacji, kiedy warunki sanitarne pozwalają na to, żeby ten egzamin się odbył.

 

Do zmian w formule egzaminu odniósł się z kolei wiceminister Dariusz Piontkowski. Podkreślił, że są one efektem reformy strukturalnej i programowej: – Nowa formuła egzaminu maturalnego wiąże się ze zmianami strukturalnymi oraz zmianami programowymi, które zaszły w szkołach kilka lat temu. Trudno, aby matura nie uwzględniała tych zmian programowych z zakresu treści, sposobu podchodzenia do reprezentowania przedmiotów. Te zmiany najbardziej widoczne są w języku polskim, w językach obcych na poziomie podstawowym, częściowo na poziomie matematyki, jeśli chodzi o liczbę i formułę zadań. 

Sekretarz Stanu w MEiN dodał, że w związku nową formułą egzaminacyjną planowane jest zwiększenie wynagrodzenia dla egzaminatorów, którzy będą sprawdzać prace maturalne. 

Dyrektor CKE Marcin Smolik wyliczał zmiany w egzaminie maturalnym, które wynikają z długotrwałej nauki zdalnej:  – W przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym oprócz ograniczenia wymagań określonych w podstawie programowej, ograniczeniu uległ również katalog lektur obowiązkowych, których znajomość obowiązuje maturzystów – wskazywał. Dodał, że w przypadku matematyki zmniejszona została liczba zadań, które maturzyści będą musieli rozwiązywać na egzaminie. 

Egzamin maturalny w Formule 2015 i Formule 2023

Egzamin maturalny dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum (Formuła 2015) będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących również w roku 2021 i 2022 (+ część ustna) określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r. Wymagania egzaminacyjne to wymagania podstawy programowej zredukowane o ok. 20-25% (w zależności od przedmiotu).

Egzamin maturalny dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023) będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r. Wymagania egzaminacyjne to wymagania podstawy programowej zredukowane o ok. 20-25% (w zależności od przedmiotu).

Infografika - Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024 dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum (Formuła 2015). Dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum(Formuła 2015): Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących również w roku 2021 i 2022 (+ część ustna), określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r. Wymagania egzaminacyjne to wymagania podstawy programowej zredukowane o około 20–25% (w zależności od przedmiotu). Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023): Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r., Wymagania egzaminacyjne to wymagania podstawy programowej zredukowane o około 20–25% (w zależności od przedmiotu).

Egzaminy obowiązkowe i dodatkowe dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum (Formuła 2015)

Egzaminy obowiązkowe – część ustna

 • język polski – bez określania poziomu (próg 30%),
 • język obcy nowożytny – bez określania poziomu (próg 30%).

Egzaminy obowiązkowe – część pisemna

 • język polski – poziom podstawowy (próg 30%),
 • matematyka – poziom podstawowy (próg 30%),
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy (próg 30%),
 • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu).

Egzaminy dodatkowe

 • Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – rozszerzonym albo dwujęzycznym.
 • Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować do egzaminu z 1 przedmiotu na PR.

Egzaminy obowiązkowe i dodatkowe dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)

Egzaminy obowiązkowe – część ustna

 • język polski – bez określania poziomu (próg 30%),
 • język obcy nowożytny –bez określania poziomu (próg 30%).

Egzaminy obowiązkowe – część pisemna

 • język polski – poziom podstawowy (próg 30%),
 • matematyka – poziom podstawowy (próg 30%),
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy (próg 30%),
 • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu).

Egzaminy dodatkowe

 • Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – rozszerzonym albo dwujęzycznym.
 • Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować do egzaminu z 1 przedmiotu na PR.
 • Absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego).

Infografika - Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024 dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum (Formuła 2015). Egzaminy obowiązkowe. Część ustna: język polski – bez określania poziomu (próg 30%), język obcy nowożytny – bez określania poziomu (próg 30%). Część pisemna: język polski – poziom podstawowy (próg 30%), matematyka – poziom podstawowy (próg 30%), język obcy nowożytny – poziom podstawowy (próg 30%), wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu). Egzaminy dodatkowe. Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo –w przypadku języków obcych –rozszerzonym albo dwujęzycznym, Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępowaćdo egzaminu z 1 przedmiotu na PR. Dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023). Egzaminy obowiązkowe. Część ustna: język polski – bez określania poziomu (próg 30%), język obcy nowożytny – bez określania poziomu (próg 30%). Część pisemna: język polski – poziom podstawowy (próg 30%), matematyka – poziom podstawowy (próg 30%), język obcy nowożytny – poziom podstawowy (próg 30%), wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu). Egzaminy dodatkowe. Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – rozszerzonym albo dwujęzycznym, Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępowaćdo egzaminu z 1 przedmiotu na PR, Absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego).

Wymagania egzaminacyjne – język polski (poziom podstawowy)

 • wymagania egzaminacyjne – zakres wymagań ograniczony o ok. 25%,
 • czas trwania – 240 min.,
 • liczba punktów do uzyskania – 60,
 • liczba tekstów obowiązkowych – 37 (bez poezji) + 4 z zakresu szkoły podstawowej,
 • wypracowanie – 2 tematy do wyboru; możliwość odwołania do dowolnej lektury obowiązkowej; minimum 300 wyrazów.

Infografika - Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024. Język polski – poziom podstawowy dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023). Część Podstawa programowa: Wymagania egzaminacyjne Pełny zakres wymagań, Czas trwania 240 minut, Liczba punktów do uzyskania 70, Liczba tekstów obowiązkowych 48 (bez poezji) + 6 z zakresu szkoły podstawowej, wypracowanie 2 tematy do wyboru, w temacie wskazana lektura obowiązkowa, minimum 400 wyrazów. Część Wymagania egzaminacyjne w 2023 i 2024 r.: Wymagania egzaminacyjne Zakres wymagań ograniczony o ok. 25%, Czas trwania 240 minut, Liczba punktów do uzyskania 60, Liczba tekstów obowiązkowych 37 (bez poezji) + 4 z zakresu szkoły podstawowej, wypracowanie 2 tematy do wyboru, możliwość odwołania do dowolnej lektury obowiązkowej, minimum 300 wyrazów.

Wymagania egzaminacyjne – matematyka (poziom podstawowy)

 • wymagania egzaminacyjne – zakres wymagań ograniczony o ok. 25%,
 • czas trwania – 180 min.,
 • liczba punktów do uzyskania – 46,
 • liczba punktów za zadania zamknięte – 29,
 • liczba zadań otwartych – 7-13.

Infografika - Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024. Matematyka – poziom podstawowy dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023). Podstawa programowa: Wymagania egzaminacyjne: Pełny zakres wymagań, Czas trwania 180 minut, Liczba punktów do uzyskania 50, Liczba punktów za zadania zamknięte 25, Liczba zadań otwartych 9-15. Wymagania egzaminacyjne w 2023 i 2024 r.: Wymagania egzaminacyjne: Zakres wymagań ograniczony o ok. 25%, Czas trwania 180 minut, Liczba punktów do uzyskania 46, Liczba punktów za zadania zamknięte 29, Liczba zadań otwartych 7-13.

Wymagania egzaminacyjne – język obcy (poziom podstawowy)

 • wymagania egzaminacyjne – obniżony oczekiwany średni poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ) – B1(B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych),
 • czas trwania – 120 min.,
 • liczba punktów do uzyskania – 60,
 • wypowiedź pisemna – 80-130 wyrazów.

Infografika - Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024. Język obcy – poziom podstawowy dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023). Podstawa programowa: Wymagania egzaminacyjne Pełny zakres wymagań, Czas trwania 120 minut, Liczba punktów do uzyskania 60, Wypowiedź pisemna 100–150 wyrazów. Wymagania egzaminacyjne w 2023 i 2024 r.: Wymagania egzaminacyjne Obniżony oczekiwany średni poziom biegłości językowej(w skali ESOKJ) – B1(B1+w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych), Czas trwania 120 minut, Liczba punktów do uzyskania 60, Wypowiedź pisemna 80-130 wyrazów.

Wymagania egzaminacyjne – przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony)

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • Obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; bez progu zaliczenia. Obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych – od 2025 r.
 • W przypadku języków obcych nowożytnych –ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ)
  • poziom rozszerzony: B2 (B2+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych)
  • poziom dwujęzyczny: B2+ (C1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z historii na poziomie rozszerzonym: 300 (zamiast 500).
 • Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z filozofii na poziomie rozszerzonym: 300 (zamiast 400).

Infografika - Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024 - przedmioty dodatkowe – poziom rozszerzony dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023). Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej. Obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; bez progu zaliczenia. Obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych – od 2025 r. W przypadku języków obcych nowożytnych –ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) - poziom rozszerzony: B2 (B2+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych), poziom dwujęzyczny: B2+ (C1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych). Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z historiina poziomie rozszerzonym: 300(zamiast 500). Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z filozofiina poziomie rozszerzonym: 300 (zamiast 400).
-/MEiN/-

4 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here