Wybory uzupełniające w Lwówku Śląskim. Kiedy się odbędą?

2
999

W dniu 25 kwietnia 2024 r. Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w okręgu wyborczym nr 1 wskazując ich datę.

 

 

W dniu 6 maja 2024 roku Pan Dawid Kobiałka zostanie zaprzysiężony na Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski i nie może on być jednocześnie radnym.

„Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w okręgu wyborczym nr 1 w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Dawida Zdzisława KOBIAŁKI, w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 13 – KWW DAWID KOBIAŁKA PO STRONIE MIESZKAŃCÓW stwierdzonym postanowieniem nr 360/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 18 kwietnia 2024 r.” – wskazał Wojewoda.

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze w komunikacie z dnia 26 kwietnia 2024 r. poinformował, iż w związku z zarządzonymi na dzień 14 lipca 2024 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w okręgu wyborczym nr 1, prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

    1. komitetowi wyborczemu partii politycznej,
    2. koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
    3. komitetowi wyborczemu organizacji,
    4. komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II do dnia 20 maja 2024 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze, ul. Gustawa Morcinka 33A w godzinach pracy, tj. w poniedziałki od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:30 do 15:30.

Ponadto zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II, mogą zgłaszać kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Lwówku Śląskim. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze (adres j. w.), w terminie do dnia 31 maja 2024 r. do godz. 15:30. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy i Miasta Lwówek Śląski za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 14 czerwca 2024 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Miejską Komisję Wyborczą w Lwówku Śląskim więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 1 lipca 2024 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski do dnia 5 lipca 2024 r.

Tak, więc wybory w okręgu nr 1 odbędą się w niedzielę 14 lipca 2024 roku, w trakcie Lwóweckiego Lata Agatowego. Z tego też powodu wyborcy raczej nie będą głosowali tak, jak dotychczas w ratuszu, tylko w Szkole Podstawowej nr 2.

Warto dodać, iż granice okręgu wyborczego nr 1 w Lwówku Śląskim to ulice: Browarna, Kościelna, Malinowskiego, Adama Mickiewicza, Murarska, Elizy Orzeszkowej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Stogryna, Szkolna, Szpitalna, Romualda Traugutta, pl. Wolności, Zamkowa.

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here