Wskazania duszpasterskie dotyczące uroczystości Bożego Ciała

0
1394

Zgodnie z „Korektą do zarządzenia Biskupa Legnickiego”, „Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020” oraz wczorajszymi konsultacjami pomiędzy Episkopatem Polski a Ministerstwem Zdrowia informuję oraz przypominam:

 

– Biskup Legnicki nie zabrania organizowania procesji eucharystycznych w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa;

– podczas procesji eucharystycznej uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry LUB zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny; nie obowiązuje limit 150 osób, jednak ze względu na trwającą pandemię Biskup Legnicki zachęca, by procesje odbywały się po każdej Mszy świętej z mniejszą liczbą osób – decyzję w tej sprawie pozostawia Proboszczom poszczególnych parafii;

– procesje mogą odbywać się w tradycyjnej formie, tzn. ze stacjami przy czterech ołtarzach; w obecnej sytuacji Biskup Legnicki zezwolił na możliwość rezygnacji z ich budowy – roztropna decyzja należy do Księdza Proboszcza;

– Biskup Legnicki zachęca, by procesje odbywały się w pobliżu kościoła parafialnego, co będzie wyrazem uszanowania pracy służb porządkowych, w sposób szczególny policji i straży miejskiej, które od kilku miesięcy intensywnie pracują dla dobra nas wszystkich;

– tego dnia warto umożliwić w kościołach indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu, by wierni mieli okazję do osobistej modlitwy w Jego obecności oraz czas na refleksję nad postawą swego serca i gotowością spotykania się z Jezusem Chrystusem w Komunii Świętej, by przyjmować od Niego moc do wydawania siebie i życia w komunii z innymi ludźmi.

 

-/Robert Bielawski dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Legnickiej Kurii Biskupiej/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here