Woda warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi

1
1621

Pomimo, iż w wodzie nadal obecne są bakterie z grupy coli, to z uwagi na ich niewielką zawartość Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał warunkową zgodę na korzystanie z wody przez ludzi.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi w komunikacie z dnia 2 czerwca 2024 roku o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi informuje, że w ponownych badaniach jakości wody z wodociągu sieciowego w Twardocicach (próbki wody pobrane w dniu 31.05.2024 r. Sprawozdania z badań Nr 0237/24 i Nr 0240/24 z dnia 02.06.2024r.) nadal obecne są bakterie z grupy coli w ilości od 1 jtk [0;8] do 2 jtk [0:9] w 100 ml (wartość parametryczna 0 jtk /100ml).

Wodociąg sieciowy w Twardocicach zaopatruje w wodę mieszkańców Twardocic, Pielgrzymki, Proboszczowa, Nowej Wsi Grodziskiej, Wojcieszyna, Jastrzębnika, Nowych Łak, Czapli oraz Sędzimirowa.

W przypadku wystąpienia w badanej próbce wody bakterii grupy coli w ilości <10 jtk/100 mi przy jednoczesnym braku w badanej próbce parametru Escherichia coli i enterokoki oraz uznaniu stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych stwierdza się warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, a także do kąpieli noworodków i małych dzieci – powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu.” – wskazuje złotoryjski Sanepid.

Uwaga: wodę należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia.

Władze Gminy Pielgrzymka zapewniają, iż trwają dalsze prace nad przywróceniem prawidłowej jakości wody. Jutro tj. 03.06.2024 r. zostaną pobrane kolejne próbki wody.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here