Węgiel po kilkaset złotych za tonę już w sprzedaży

28
4622

Ruszyła sprzedaż taniego węgla. Ten zgodnie z podanym cennikiem kosztować ma od 327,18 zł do 494,46 zł brutto za tonę bez akcyzy.

 

 

Grupa PGE poinformowała, iż uruchomiła punkty sprzedaży węgla dla odbiorców indywidualnych. I chodzi o węgiel brunatny.

„Dzięki zmianie przepisów, węgiel brunatny z dwóch największych polskich kopalń w Bełchatowie i Turowie może być wykorzystywany na potrzeby grzewcze.” – czytamy w komunikacie.

Uruchomienie punktów sprzedaży węgla brunatnego dla odbiorców indywidualnych, którzy zgodnie z deklaracją Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB) wykorzystują węgiel na własne potrzeby grzewcze, jest możliwe dzięki zmianom dotychczasowych przepisów zakazujących sprzedaży węgla do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Przepisy obowiązują do 30 kwietnia 2023 roku.

Sprzedaż węgla brunatnego dla odbiorców indywidualnych uruchomiona została wczoraj i jest uzupełnieniem oferty PGE dla sektora komunalnego i bytowego oraz ma być kolejnym ułatwieniem dla klientów w dostępie do węgla.

 

Każde gospodarstwo domowe, które zgłosiło w deklaracji CEEB węglowe źródło ogrzewania, będzie mogło skorzystać z możliwości zakupu węgla brunatnego w limicie od dwóch do sześciu ton tylko w jednej z dwóch kopalń PGE GiEK, tj. Turowie lub Bełchatowie. Węgiel brunatny dla odbiorców indywidualnych będzie sprzedawany po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym i ustaleniu daty odbioru.

„Sprzedaż indywidualna będzie stanowiła niewielki odsetek całkowitego wydobycia i nie wpłynie na dalsze, stabilne dostawy węgla do Elektrowni Bełchatów i Turów. Tak jak dotychczas węgiel brunatny z obydwu kopalń będzie przede wszystkim służył do produkcji energii elektrycznej pokrywającej 27 proc. krajowego zapotrzebowania.” – wyjaśnia PGE.

Zasady sprzedaży węgla brunatnego z Kopalni Turów dla odbiorców indywidualnych – gospodarstw domowych w okresie do 30 kwietnia 2023 r.

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów oferuje do sprzedaży węgiel brunatny dla odbiorców indywidualnych, będących finalnymi nabywcami wyrobów węglowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, przeznaczony do celów uprawniających do zwolnienia z podatku akcyzowego, tj. do spalania na terytorium RP w gospodarstwach domowych, o następujących parametrach jakościowych:

Wartość opałowa nie mniejsza niż 9000 kJ/kg*

* Parametry jakościowe i sortyment węgla może odbiegać od deklarowanych powyżej parametrów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji po opuszczeniu punktu sprzedaży i wystawieniu dokumentu sprzedaży.

 

Sortymenty i cena bez akcyzy.

Węgiel brunatny sortowany Cena netto za tonę bez akcyzy Cena brutto za tonę bez akcyzy
0 mm – 40 mm 266,00 zł 327,18 zł
40 mm – 80 mm 316,00 zł 388,68 zł
80 mm – 300 mm 402,00 zł 494,46 zł

 

Warunki zamówienia

Węgiel brunatny dla odbiorców indywidualnych będzie sprzedawany po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym i wyznaczeniu przez sprzedawcę daty odbioru.

Zamówienia można składać pod numerem telefonu: (75) 773 57 83 w godzinach: 7.00-14.00 w dni robocze.     

 1. W zamówieniu należy podać:
  1. imię i nazwisko nabywcy węgla,
  2. adres zamieszkania nabywcy węgla oraz adres gospodarstwa domowego, w którym zostanie wykorzystany zakupiony węgiel (jeśli jest inny niż adres zamieszkania nabywcy),
  3. numer telefonu kontaktowego,
  4. zadeklarowaną ilość węgla do zakupu oraz sortyment (limit 2-6 ton na sezon grzewczy).  Istnieje możliwość zakupu  różnych ilości w sezonie grzewczym z zachowaniem łącznego limitu do 6 ton na sezon grzewczy na jedno gospodarstwo domowe. Dopuszcza się  odchylenie w ilości +/- 10%  załadowanego węgla).
  5. numer rejestracyjny pojazdu, którym zostanie odebrany zakupiony węgiel oraz w przypadku odbioru węgla przez przewoźnika – pełnomocnika należy podać imię i nazwisko pełnomocnika.
 2. Dokumenty wymagane do realizacji sprzedaży:
  1. okazanie przy sprzedaży  przez kupującego lub upoważnioną przez niego osobę deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB), w której zadeklarowano właściwe źródło ciepła (na paliwo węglowe), zgodnej z adresem budynku, dla którego zostanie zakupiony węgiel.
  2. oświadczenie finalnego nabywcy węglowego 
  3. pełnomocnictwo udzielone przewoźnikowi przez kupującego w przypadku zlecenia zakupu i przewozu węgla przewoźnikowi
  4. dowód osobisty kupującego lub pełnomocnika
 3. Informacje dodatkowe:
  1. płatność na miejscu preferowana za pomocą karty płatniczej,
  2. sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbioru węgla po wcześniejszym powiadomieniu odbiorcy pod wskazany numer telefonu.

​​​​​​​Wydawanie węgla brunatnego

Złożone zamówienia realizowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.00 – 13.00.

28 KOMENTARZE

 1. Jak by nie unia Polska by z głodu umarła siedzicie na dupach w gminie ruszcie swoje tłuste dupy w Polskę to zobaczycie co zostało zrobione za unijne kasę najlepiej było wam za komuny tu śrubkę do domu to napić się w robocie żeby na fajrant wytrzeźwieć a teraz udajecie uczciwych i siedzicie w pierwszych ławkach .

 2. Węgiel brunatny niech w Sejmie używają. A kamienny nam potrzebny polski!!! (tani):Podobno za granicę idzie, a nam wciskają eksportowany!!! P. S mało kaloryczny i nie ekologiczny! A zieloni co na to? Chyba eko poszło w… A pozostało O!!!.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here