Ważna zmiana w kanonie lektur szkolnych

3
1002
zdjęcie poglądowe

Ze znanego nam kanonu lektur wypadają m.in. „Sposób na Elfa”, „Winnetou”, czy wybrane wiersze Marcina Świetlickiego a wejdą m.in. „Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie” czy „Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły”

 

Minister Edukacji i Nauki podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wykaz lektur z języka polskiego na wszystkich etapach kształcenia. Zmiany wchodzą w życie z początkiem nowego roku szkolnego. Dotyczyć będą uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach IV-VI oraz VII i VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Jak tłumaczy resort zmiany dotyczą głównie lektur uzupełniających (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej – propozycji lektur do wspólnego i indywidualnego czytania) i polegają na zaproponowaniu takich pozycji książkowych, które warto omawiać z uczniami ze względu na ich walory edukacyjne i wychowawcze (czytelny system wartości), elementy konstrukcyjne utworu (konstrukcja świata przedstawionego, wyraziście zarysowana akcja) oraz warstwę językową utworu (polszczyzna staranna, pozbawiona wulgaryzmów i kolokwializmów, nadmiernych ozdobników).

Poniżej ministerialna lista lektur usuniętych i lektur dodanych

Typ szkoły Lektury usunięte Nowe pozycje na listach
Szkoła podstawowa: klasy I–III 1) Alina Centkiewiczowa i Czesław Centkiewicz, Zaczarowana zagroda;

2) Mira Jaworczakowa, Oto jest Kasia;

3) Leszek Kołakowski, Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?;

4) Marcin Pałasz, Sposób na Elfa

1) Dorota Gellner, Wścibscy;

2) Julita Grodek, Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie;

3) Tom Justyniarski, Psie troski, czyli o wielkiej przyjaźni na cztery łapy i dwa serca;

4) Piotr Kordyasz, Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły (fragmenty);

5) Zofia Kossak-Szczucka, Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata;

6) Åsa Lind, Piaskowy Wilk;

7) Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych

Szkoła podstawowa: klasy IV–VI Lektury uzupełniające:

Karol May, Winnetou
Lektury uzupełniające:

1) Carlo Collodi, Pinokio;2) John Flanagan, Zwiadowcy. Księga 1. Ruiny Gorlanu;3) Emilia Kiereś, Rzeka;4) Zofia Kossak-Szczucka, Topsy i Lupus;5) Bolesław Leśmian, Klechdy sezamowe;6) Alan Aleksander Milne, Kubuś Puchatek;7) Longin Jan Okoń, Tecumseh;8) Ferdynand Antoni Ossendowski, Słoń Birara;9) Jacek Podsiadło, Czerwona kartka dla Sprężyny;10) Louis de Wohl, Posłaniec króla
Szkoła podstawowa: klasy VII i VIII Lektury uzupełniające:

Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów
Lektury uzupełniające:

1) Lloyd Cassel Douglas, Wielki Rybak;

2) Zofia Kossak-Szczucka, Bursztyny (wybrane opowiadanie);

3) André Frossard, Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II;

4) Bolesław Prus, Placówka, Zemsta;

5) Henryk Sienkiewicz, Sąd Ozyrysa;
6) Nicolas Sparks, Jesienna miłość

Branżowa szkoła I stopnia Lektura obowiązkowa

Zakres podstawowy: wybrane wiersze następujących poetów: Marcin Świetlicki

 
Liceum ogólnokształcące/ Technikum Lektura obowiązkowa

Zakres podstawowy: wybrane wiersze następujących poetów: Marcin Świetlicki

Zakres rozszerzony:
1) Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym;

2) François Villon, Wielki testament (fragmenty);

3) Piotr Skarga, Żywoty świętych (fragmenty).

Lektura uzupełniająca

Zakres podstawowy:

1) Kronika Książąt Polskich, oprac. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski;

2) Juliusz Słowacki, Listy do Matki (fragmenty);

3) Henryk Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki (fragmenty);

4) Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni;

5) Ryszard Krynicki, Adam Zagajewski, wybór wierszy;

6) Witold Pilecki, Raport Witolda;

7) Wiesław Kielar, Anus mundi;

8) Zofia Kossak-Szczucka, Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917–1919;

9) Jarosław Iwaszkiewicz, wybrane opowiadanie;

10) John Ronald Reuel Tolkien, Władca pierścieni. Drużyna pierścienia

Zakres rozszerzony:

1) Zofia Kossak-Szczucka, Błogosławiona wina;

2) Ferdynand Antoni Ossendowski, Mocni ludzie; Ludzie, zwierzęta, bogowie;

3) Krystyna Lubieniecka-Baraniak, Gdy brat staje się katem;

4) Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei (fragmenty); Tryptyk rzymski; Pamięć i tożsamość (fragmenty), Fides et ratio (fragmenty);

5) Karol Wojtyła, Przed sklepem jubilera;

6) Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne;

7) Paweł Zuchniewicz, Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim

Liceum ogólnokształcące/ Technikum Zalecane dzieła teatralne i filmowe

1) Apocalypsis cum figuris, reż. Jerzy Grotowski;

2) Zezowate szczęście, reż. Andrzej Munk

Zalecane dzieła teatralne i filmowe

Przerwanie działań wojennych, reż. Juliusz Machulski

Liceum ogólnokształcące/ Technikum Teksty polecane do samokształcenia

Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Barbara Parniewska, Ewa Popiel-Popiołek, Halina Ulińska, Film w szkolnej edukacji humanistycznej

Teksty polecane do samokształcenia

1) Jan Błoński, Język właściwie użyty. Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku;

2) Grażyna Borkowska, Pozytywiści i inni;

3) Włodzimierz Dłubacz, O kulturę filozofii;

4) Keith Houston, Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski;

5) Czesław Jaroszyński i Piotr Jaroszyński, Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej;

6) Piotr Jaroszyński, Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury;

7) Karl Jaspers, Idea uniwersytetu;

8) Teresa Kowalik, Przemysław Słowiński, Królewski dar. Co Polska i Polacy dali światu;

9) Jakub Z. Lichański, Retoryka. Historia – Teoria – Praktyka, t. I i II;

10) O polską kulturę humanistyczną. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia Piotr S. Mazur;

11) Ryszard Przybylski, Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego.

3 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here