W Mirsku podzielili kasę na 2021 rok

7
923
UMiG Mirsk, fot.: Lwówecki.info

Budżet opiewał niemal na 300 tysięcy złotych, z czego ponad 250 tysięcy przypadło dla klubów sportowych.

 

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności. Wczoraj burmistrz Mirska podpisał stosowne zarządzenie w tej sprawie.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dotację otrzymali:

1. Na działalność dotyczącą upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, w dyscyplinie: piłka nożna, piłka ręczna i strzelectwo, dotację w kwocie 150.000,00 zł przyznano Miejskiemu Klubowi Sportowemu „3KF -Włókniarz” Mirsk, ul. Mickiewicza 27, 59-630 Mirsk.

2. Na działalność dotyczącą upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży, na terenie sołectw: Giebułtów, Proszowa, Rębiszów, Mroczkowice, w dyscyplinie: piłka nożna i tenis stołowy, dotację w kwocie 101.000,00 zł przyznano Gminnemu Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych, Rębiszów 96 b, 59-630 Mirsk.

3. Na działalność dotyczącą upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży, na terenie gminy Mirsk, w dyscyplinie sportu walki ju jitsu, dotację w kwocie 7.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Ju Jitsu Kubotan, Rębiszów 54, 59-630 Mirsk.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej, dotacje otrzymali:

1. Na działalność polegającą na poprawie warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym emerytów, rencistów i inwalidów, dotację w kwocie 7.000,00 zł przyznano Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Mirsku, Plac Wolności 15, 59-630 Mirsk.

2. Na działalność polegającą na udzielaniu pomocy dzieciom niepełnosprawnym, dotację w kwocie 8.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Koło Specjalnej Troski, ul. Betleja 32, 59-630 Mirsk.

3. Na działalność polegającą na udzielaniu pomocy osobom niewidomym nie przyznano dotacji. Nie wpłynęła żadna oferta.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dotacje otrzymali:

1. Na działalność polegającą na upowszechnianiu, kultywowaniu i propagowaniu kultury oraz obrzędów ludowych na terenie sołectw: Kamień i Mroczkowice, dotację w kwocie 6.000,00 zł przyznano Towarzystwu Kulturalnemu „Podgórzanie”, Kamień 29a, 59-630 Mirsk.

2. Na działalność polegającą na upowszechnianiu, kultywowaniu i propagowaniu kultury oraz obrzędów ludowych na terenie miasta Mirsk, dotację w kwocie 6.000,00 zł przyznano Towarzystwu Kulturalnemu Izerskie Bogdanki, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk.

3. Na działalność polegającą na upowszechnianiu, kultywowaniu i propagowaniu kultury oraz obrzędów ludowych na terenie sołectwa Giebułtów, dotację w kwocie 6.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Kwisowianie, Giebułtów blok 2, 59-630 Mirsk.

Na zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, dotację otrzymała:

Na działalność polegającą na niesieniu pomocy ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, zapobieganie wypadkom w górach, ochrona środowiska górskiego, dotacje w kwocie 5.000,00 zł przyznano Grupie Regionalnej GOPR Grupa Karkonoska, ul. Sudecka 79, 58-500 Jelenia Góra.

7 KOMENTARZE

  1. A dzieci nadal nie mają żadnej możliwości skorzystania z zajęć pozalekcyjnych czy to w szkole czy moku… najważniejsze, że parę starych byków pokopie w stronę bramki. Ta gmina to kpina

  2. Żenada. Tyle pieniędzy dla klubów i zespołów, a na bezpieczeństwo nic. Zresztą jak co roku… ile to 5 tys na dodatek dla służby ktora nie działa na terenie całej gminy tak jak straż. Dla straży nic nie ma A to oni najbardziej dbają o bezpieczeństwo, jak coś potrzebują to gmina nie da pieniędzy muszę zapłacić “z własnej kieszeni”

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here