W jeziorach zamiera życie

8
2299

Od kilku lat rokrocznie na jeziorze pilchowickim, jeziorze złotnickim pojawia się zielona woda. W tym wypadku kolor zielony nie oznacza nadziei, a wręcz odwrotnie. Jest to sygnał o dużym stężeniu zanieczyszczeń w wodzie. Te w połączeniu z wysoką temperaturą stają się znakomitym środowiskiem do życia dla sinic, zielenic. Niestety, zmętnienie wody i ograniczenie dostępu światła minimalizuje fotosyntezę i powoduje zanikanie roślinności dennej. Życie biologiczne niszczą pojawiające się toksyny. Najgorszym jednak momentem jest obumieranie i osiadanie na dnie ogromnych ilości fitoplanktonu. Procesy gnilne zużywają zawarty w wodzie tlen niszcząc życie biologiczne w zbiornikach.

 

Z roku na rok sytuacja wydaje się być coraz gorsza. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyjaśnia, iż utrzymanie zbiorników wodnych Pilchowice, Złotniki czy Leśna, które wchodzą w skład zespołu Elektrowni wodnych Jelenia Góra, zgodnie z obowiązującymi decyzjami wodnoprawnymi należy do spółki Tauron Ekoenergia.

– „Podmiot ten jest odpowiedzialny między innymi za utrzymanie właściwego stanu gospodarowania wodami.”. – tłumaczy Jarosław Garbacz z PGW Wody Polskie we Wrocławiu, który wspomina, iż w ubiegłym roku przedstawiciele spółki uczestniczyli w spotkaniu na terenie gminy Wleń, podczas którego poruszano kwestię zakwitu sinic na Jeziorze Pilchowickim i zdecydowano o przeprowadzeniu przez Uniwersytet Wrocławski szczegółowych badań.

Jednak na tym spotkaniu sprawa najwyraźniej się zakończyła.

– „W tym roku nasi pracownicy nie otrzymywali prośby o pomoc w tym zakresie” – dodaje Garbacz, który zapewnia, iż Wody Polskie służą użytkownikowi zbiorników oraz lokalnym władzom i instytucjom wszelkim wsparciem w celu możliwie szybkiego rozwiązania pojawiającego się w okresach letnich problemu.

O problem sinic na jeziorze Pilchowickim i Jeziorze Złotnickim w regionie redakcja Lwówecki.info zapytała spółkę odpowiedzialną za utrzymanie właściwego stanu gospodarowania wodami.

Lwówecki: Czy Tauron Ekoenergia posiada informację o rokrocznych zakwitach wody na w/w zbiornikach wodnych?

Pani Anna Ciszewska- Swat Specjalista ds. Komunikacji TAURON Ekoenergia sp. z o.o. wyjaśnia:

TAURON Ekoenergia posiada informację o zakwitach wody w zbiornikach. Podobna sytuacja miała również miejsce w latach ubiegłych. Kolor wody i charakter wskazuje na zakwit sinic, czemu sprzyjają warunki pogodowe – wysoka temperatura oraz brak opadów deszczu. Do zakwitu sinic dochodzi latem, bez obecności wiatru, gdy temperatura wody wzrasta do ponad 20 stopni Celsjusza. Jest to zjawisko naturalne, które z reguły ustępuje przy nagłym załamaniu pogody – silne wiatry, falowanie i mieszanie wód powoduje rozbicie zakwitu, a w konsekwencji obumieranie komórek i opadanie ich na dno zbiornika. Niestety w ostatnich latach zanieczyszczenie wód powoduje coraz częstszy zakwit sinic na zbiornikach wodnych, który utrzymuje się nawet do końca września.

Lwówecki: Czy Tauron Ekoenergia zdiagnozował problem, przyczynę powstawania zakwitów – sinic, zielenic?

Tauron Ekoenergia: „Obserwowany zakwit sinic na Jeziorze Pilchowickim ściśle wiąże się z działalnością człowieka.

Jednym z najważniejszych czynników powodującym zakwit są nawozy sztuczne (azotowe i fosforowe), biogeny zawarte w proszkach do prania, odpady organiczne oraz ścieki komunalne. To zanieczyszczenia, które stale obecne są w naszych wodach i których ilość wzrasta wraz z postępem cywilizacyjnym. Dlatego tak ważne jest ograniczanie czynników, które mają bezpośredni wpływ na zanieczyszczanie wód. W tym celu potrzebna jest współpraca wszystkich gmin zlewni Bobru w zakresie realizacji zadań związanych np. z nadzorem nad ściekami. Oprócz tego mogą występować okresowo warunki sprzyjające eutrofizacji zbiornika. Niemal każdego dnia pracownicy TAURON Ekoenergii odławiają śmieci zatrzymane na kratach obiektów hydrotechnicznych ale dotyczy to tylko śmieci grubych, które nie przedostaną się przez kraty elektrowni. Od stycznia do lipca tego roku, spółka wydała ponad 88 000 zł na usunięcie śmieci z wody i ich utylizację.”

Lwówecki: Czy i jakie kroki podjął Tauron Ekoenergia w celu wyeliminowania problemu?

Tauron Ekoenergia:Problem zakwitu sinic jest dla TAURON Ekoenergii istotny z punktu ochrony środowiska naturalnego, ale działalność produkcyjna Spółki nie ma wpływu na ich zakwit. W celu wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego przeciwdziałaniu eurofizacji zbiornika potrzebna jest szeroka współpraca zarówno z gminami zlewni Bobru, instytucjami naukowymi jak i przyrodniczymi. W sierpniu ubiegłego roku we wleńskim ratuszu odbyło się spotkanie dotyczące zakwitu sinic na Jeziorze Pilchowickim. Celem zebrania było wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego przeciwdziałaniu eutrofizacji zbiornika. W dyskusji brali udział m.in. przedstawiciele TAURON Ekoenergii oraz Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Jeleniej Górze. Podczas spotkania przedstawiciele Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Jeleniej Górze poinformowali, że naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy udziale Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Jeleniej Górze zdiagnozują źródła zanieczyszczeń oraz zaproponują metody oczyszczania wody. TAURON Ekoenergia jest zainteresowany udziałem w działaniach mogących przyczynić się do zniwelowania problemu ale temat jest szeroki i dotyczy wielu podmiotów. Spółka nie jest w stanie sama wpłynąć na jakość wód jaką niesie do Jeziora Pilchowickiego rzeka Bóbr.”.

Przedstawicielka Taurona zauważa także, iż to nie spółka, a samorządy są odpowiedzialne za wyznaczenie i utrzymanie kąpielisk nad zbiornikami wodnymi. A w przypadku zagrożenia podmiotem uprawnionym do wprowadzenia zakazu kąpieli jest Sanepid.

Zgodnie z art. 346 Prawa wodnego do przeprowadzenia kontroli stanu zanieczyszczenie wód (w tym w związku z zakwitem sinic) uprawniona jest Inspekcja Sanitarna, która uprawniona jest również do wydania zakazu kąpieli na danym kąpielisku.

 

TAURON Ekoenergia nie jest podmiotem odpowiedzialnym za wyznaczanie kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Jest to zadanie własne lokalnych samorządów. To organizatorzy kąpielisk i właściwi miejscowo wójtowie, burmistrzowie miast lub prezydenci, po otrzymaniu decyzji z Inspekcji Sanitarnej, są zobligowani do rozpowszechniania informacji o wprowadzeniu zakazu kąpieli za pomocą środków masowego przekazu. Zaznaczyć w tym miejscu należy że nad Jeziorem Pilchowickim nie funkcjonują kąpieliska.” – przekazuje Pani Anna Ciszewska- Swat Specjalista ds. Komunikacji TAURON Ekoenergia sp. z o.o.

Wiemy zatem, iż w ubiegłym roku odbyło się we Wleniu spotkanie, jednak niewiele z niego wynikło.

8 KOMENTARZE

  1. Proszę redakcję o zbadanie sprawy wydania przez Wody Polskie zgody dla Świeradowa na zrzut nieczystości prosto do Kwisy. Na jakich warunkach mogą to robić. W poprzednim roku woda na Złotnickim przez cały sezon była przezroczysta na 1,5-2m. W tym roku jest tragedia, mimo że pogoda była mniej sprzyjająca do zakwitu wody niż w ubiegłym roku. Jeśli to przez ubiegłoroczny lockdown to wiemy skąd ten syf się bierze. Dodam, że nad Leśniańskim woda jest (jeszcze) czysta.

    • Bo Leśniańskie jest od Złotnickiego, które jest jakby odstojnikiem dla Leśniańskiego, odgrodzone tamą. Woda ze Złotnickiego napowietrza się w trakcie przelewania się przez tamę śluzami. Stąd woda w Leśniańskim jest dużo lepszej jakości niż w Złotnickim, które zbiera w pierwszej kolejności wszystkie syfy od Świeradowa poczynając.

  2. Tauron nie robi nic!!! Poza kasowaniem. Gmina ma w vhuju jezioro złotnickie, wogule urząd nic się nie bierze do roboty!!. Cały ten powiat nadaje się do gnoju. Banda złodzieje i nierobów. Pozdrawiam

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here