Ubiegaj się o dofinansowanie z PEFRON-u. Złóż wniosek

1
514
zdjęcie poglądowe (fot.: pixabay.com)

W związku z przyjęciem przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku, informuję, iż istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach:

 

 

 • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
  i komunikowania;
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D – likwidacja barier transportowych;
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Druki wniosków, oraz procedury realizacji Programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl. Terminy składania wniosków i wystąpień do Oddziałów PFRON w ramach Programu w 2023 roku:

 

 

 1. wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2022 roku do 1 marca 2023 roku.
 2. wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.

W przypadku, gdy realizatorem programu jest samorząd powiatowy, stosowne wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim w terminie do dnia 27 stycznia 2023 r. 

Jednocześnie informuję, iż dofinansowanie może być udzielone jedynie w przypadku zgodności zgłoszonych do programu projektów z założeniami określonymi w samorządowym programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, przyjętym uchwałą nr XVII/10/16 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2025 z późniejszymi zmianami. Ostatnia aktualizacja przyjęta została uchwałą nr LI/13/22 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 lutego 2022 roku.

Zgłoszenia nowych, nie ujętych w w/w Programie, a planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem proszę przekazać na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, w terminie do dnia 13 stycznia 2023 roku, także w formie elektronicznej na adres: [email protected].

1 KOMENTARZ

 1. Jakie dofinansowanie mają je tylko dla swoich. Ja pisałem 3 razy i zawsze odpowiedź brak funduszy. A nawet jak ktoś już dostał to mają takie wymogi że osoba niepełnosprawna nie jest wstanie temu podołać, trzeba wynająć specjalnie firmy aby temu podołały. Tylko kogo stać napewno nie niepełnosprawnych.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here