Trwają przygotowana do przebudowy kolejnej z ulic w mieście

0
1486

Ogłoszony jest już przetarg. Inwestycja wiązać się będzie ze sporymi utrudnieniami w ruchu, tak kołowym, jak i pieszym. Która z ulic tym razem została wytypowana do przebudowy?

 

Władze gminy Wleń przystępują do kolejnej inwestycji. Ty, razem ma to być kompleksowa przebudowa ulicy Michała Stachowicza we Wleniu.

– Wprawdzie poza jednym miejscem nawierzchnia tej ulicy jest jeszcze w bardzo dobrym stanie, bo przecież ma zaledwie kilkanaście lat, ale znajdująca się pod nią sieć kanalizacji jest w opłakanym stanie. – tłumaczy radny Marek Dral, który dodaje, iż w chwili obecnej jest już ogłoszony przetarg.

Wleń ulica Michała Stachowicza

Jak wskazano w ogłoszeniu o przetargu przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Michała Stachowicza we Wleniu.

W ramach zadania ma zostać dokonana przebudowa sieci wodociągowej z rur stalowych wraz z włączeniami do ulic sąsiednich, wykonanie przyłącza hydrantowego wraz z zabudową oraz wymiana i wykonanie nowych przyłączy wodociągowych do nowej sieci wodociągowej. Inwestycja obejmuje także przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z włączeniami do ulic sąsiednich, w tym wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, zabudowę studni kanalizacyjnych, wymianę istniejących i wykonanie nowych przyłączy kanalizacyjnych. Do tego dochodzi budowa sieci deszczowej wraz z włączeniami do ulic sąsiednich, w tym budowa sieci deszczowej, zabudowa studni, zabudowa wpustów deszczowych, wymiana istniejących oraz nowych przyłączy deszczowych.

Przed zakończeniem zadania wykonawca będzie musiał odtworzyć nawierzchnię na całej szerokości jezdni oraz nawierzchnię chodników wraz z terenami zielonymi.

W zakres prac wchodzi również wymiana kabli energetycznych wraz z wykonaniem nowych fundamentów oraz punktów oświetleniowych.

– To kiedy rozpoczną się prace uzależnione jest w pierwszej kolejności od wyników przetargu, które powinniśmy poznać już w piątek, 14 czerwca br. Zgodnie z jego zapisami wykonawca będzie miał 17 miesięcy od podpisania umowy na wykonanie robót, czyli jak wszystko dobrze pójdzie to prace powinny się zakończyć do grudnia 2025 roku – dodaje radny Marek Dral.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here