Trwa nabór do Programu Dolnośląskie Małe Granty. Do zgarnięcia jest 5 tys. zł

0
203

Działasz w grupie nieformalnej, masz pomysł i chcesz wesprzeć, integrować i wzmacniać lokalną społeczność? Chcesz zaprosić mieszkanki i mieszkańców do zaangażowania się w lokalne działania? Złóż wniosek w VII edycji Dolnośląskich Małych Grantów.

 

– Ruszyliśmy z nową edycją Dolnośląskich Małych Grantów, w której pełnoletni mieszkańcy i mieszkanki Dolnego Śląska mogą składać wnioski na dofinansowanie lokalnych inicjatyw. Na ten projekt w 2021 roku zarząd województwa przeznaczył 300 tysięcy złotych – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

O dotacje w wysokości do 5 tysięcy złotych mogą starać się niezrzeszeni w żadnych strukturach mieszkańcy i mieszkanki województwa oraz członkowie i członkinie organizacji pozarządowych. Tegoroczna edycja Dolnośląskich Małych Grantów ma się przyczynić do wsparcia lokalnych działań o charakterze ekologicznym, ale granty można realizować w każdej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
  i ochrony praw dziecka,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców,
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
  w kraju i za granicą.

Swoje pomysły na projekty można składać do 21 czerwca do godziny 23:59 wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków, który dostępny jest pod adresem: www.generator.malegranty.pl Zwycięskie projekty będą realizowane od 10 lipca do 10 września 2021 roku na terenie Dolnego Śląska, w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław. Wszystkie działania muszą być zgodne z aktualnymi rozporządzeniami rządowymi w związku z pandemią koronawirusa.

– Zachęcam do udziału w tegorocznym Programie Dolnośląskie Małe Granty. Do tej pory, w ramach poprzednich sześciu edycji, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przejęła ponad 2 tysiące wniosków na różnorodne działania społeczne, z których dolnośląskie grupy nieformalne zrealizowały 328 grantów – mówi Andrzej Kredkowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Chętne osoby mogą wziąć udział w internetowym otwartym spotkaniu informacyjnym na temat naboru wniosków, które odbędzie się 16 czerwca (środa) 2021 o godzinie 15:00 w ramach transmisji online na profilu społecznościowym Programu Dolnośląskie Małe Granty: www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty.

Regulamin i szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.malegranty.pl
Dolnośląskie Małe Granty są realizowane ze środków budżetu Zarządu Województwa Dolnośląskiego od 2017 roku.

-/UMWD/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here