To była ważna sesja Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

12
1492

Bezpieczeństwo na drogach w Gminie Lubomierz, przyszłoroczny budżet, działania Straży Miejskiej, współpraca z organizacjami pozarządowymi, czy realizowane inwestycje. To niektóre z tematów poruszanych podczas listopadowej sesji, o czym informuje Michał Pater Przewodniczący Rady Miejskiej:

 

 

24 listopada odbyła się 57 Sesja Rady Miejskiej Gminy Lubomierz. W trakcie posiedzenia poruszano kwestie związane z bezpieczeństwem na drogach w Gminie Lubomierz, przyszłorocznym budżetem, działaniami Straży Miejskiej Gminy Lubomierz w zakresie kontroli utrzymania czystości w gminie, współpracy z organizacjami pozarządowymi i realizowanymi inwestycjami.

Na posiedzeniu Radni przyjęli złożony na prośbę mieszkańców sołectwa Milęcice wniosek o zmianę organizacji ruchu na drodze gminnej Oleszna Podgórska- Milęcice- Wojciechów poprzez postawienie znaków ograniczających dopuszczalną prędkość do 40 km/h. Osoby mieszkające w okolicy tego odcinka drogi wyrazili zaniepokojenie nadmiernie rozpędzonymi pojazdami. Wnioskując o ograniczenie prędkości do 40 km/h mieszkańcy kierowali się koniecznością doprowadzenia do zwiększenia bezpieczeństwa bez nadmiernego spowalniania ruchu.

Radni kontynuowali omawianie projektu budżetu na 2023 rok. Pracę nad projektem rozpoczęły się już na dwóch posiedzeniach komisji w listopadzie. W trakcie komisji Radni zwrócili się z prośbą o zwiększenie kwoty przeznaczonej w przyszłym roku na utrzymanie dróg gminnych. Projekt przedstawiony na sesji zakładał zwiększenie tej kwoty. Zdajemy sobie sprawę, że zaplanowane środki nie pozwalają na utrzymanie wszystkich odcinków na poziomie zadowalającym mieszkańców, ale proces sukcesywnego zwiększania funduszu na utrzymanie dróg powinien stopniowo poprawiać tę sytuację w przyszłych latach.

Analizując przyszłoroczny budżet należy zwrócić uwagę na fakt, że czeka nas sporo inwestycji. Plan zadań inwestycyjnych zakłada między innymi przebudowę ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Milęcice, zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golejowie, przebudowę stacji uzdatniania wody dla miasta Lubomierz, modernizację energetyczną budynku Lubomierskiego Centrum Kultury – Klubu Postulat, czy budowę hali sportowej. Konstrukcja budżetu wymaga również zaplanowania środków na pokrycie kosztów inwestycji, które trwają w aktualnym roku budżetowym, albo, które mają zostać częściowo sfinansowane w roku przyszłym. Chodzi tu głównie o modernizację Internatu Zespołu Szkół, Gminnej Biblioteki Publicznej, Urzędu Gminy, przebudowę stacji kolejowej w Pławnej i adaptacje na świetlicę wiejską.

 

 

Tematem obrad były również działania Straży Miejskiej w zakresie kontroli utrzymania czystości w gminie. Nad tym punktem radni obradowali już podczas prac komisji w listopadzie. Zostaliśmy zapoznani ze sprawozdaniem z tym zakresie. Poinformowano nas o przeprowadzonych kontrolach, ilości osób pouczonych i ukaranych mandatem, oraz ilości osób skazanych przez Sąd na wykonywanie nieodpłatnej pracy na cele społeczne.

W trakcie posiedzenia poruszono także temat współpracy gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi . Społeczne działania mieszkańców w Gminie Lubomierz od lat przynoszą nieoceniony efekt. Zawsze jesteśmy pełni podziwu dla osób, które podejmują inicjatywę na rzecz swojej miejscowości. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi polega min. na dotowaniu klubów sportowych. Aktualnie w gminie działają trzy takie organizacje tj. Chmielanka Chmieleń, Stella Lubomierz i KS Pławna. Ponadto działają stowarzyszenia: Przyjaciół Lubomierza, Klasztor, a także Klub Seniora „Nie Ma Mocnych.” W 2022 roku stowarzyszenia, sołectwa i grupy inicjatywne zrealizowały 16 projektów. . Głównymi obszarami, które były wykorzystywane przez grupy inicjatywne to edukacja, oświata i wychowanie, ekologia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, porządek i bezpieczeństwo publiczne, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej.

Następnym punktem posiedzenia było omówienie inwestycji realizowanych w Gminie Lubomierz. Do najważniejszych trwających prac niewątpliwie należą Modernizacja Energetyczna Budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu, Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu, modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury ( Klub Postulat) i modernizacja parku przy Kościele św. Maternusa i przebudowa oraz rozbudowa dawnej stacji kolejowej w Pławnej.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 29 grudnia.

Michał Pater Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Lubomierz

12 KOMENTARZE

  1. Kiedy będzie remont ulicy Majowej i zaplecza ul. Majowej w Lubomierzu !
    Po co bezsensowny remont parku, jak na ulicy Majowej są dziury wyniszczające pojazdy oraz wadliwa kanalizacja ?
    Tu jest potrzebny zdrowy rozsądek a nie pokazówka parkowa.

    • Jak nic nienrobią to źle jak robią to też źle. Ludzie wam nikt nie dogodzi… Zamiast pilnować swoich pociech narzekacie na SM a tymczasem to te wyrostki niszczą place zabaw elewacje budynków zasmiecaja rynek i żaden strażnik tego nie naprawi bo gnojki siedzą po nocach i demolują co się da.

  2. O internacie cisza…. CISZA… dlaczego nikt nie wspomni, że firma już nie remontuje??? A dzieci zostały odesłane do domu, bo nie ma ogrzewania…??? Same sukcesy, jest czymś się chwalić…

  3. Mieszkanka’ Lubomierz wita od strony obwodnicy .Wjazd OD mostu w prawo po prawej stronie ciag różnej wielkości ,,namiotów” foliowych. Po stronie lewej nowowybudowany barak bez okien oła on straszy,,ciekawe co tam będzie. WIZYTÓWKA SUPER

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here