Szkoła w Rakowicach Wielkich coraz nowocześniejsza

2
1904

Wyjątkowa uroczystość miała miejsce w piątek, 20 grudnia w Zespole Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach Wielkich. Szkołę odwiedzili „Mikołaje ze wspaniałymi prezentami”. Ostatni dzień przed przerwą świąteczną stał się okazją do przekazania placówce nowego sprzętu: samochodu Toyota Yaris, ciągnika Ursus C-360, nowej tokarki oraz wyposażenia pracowni.

Całość sprzętu zakupiono w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji zawodowych wraz z unowocześnieniem bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich”, który jest realizowany wspólnie przez Szkołę oraz Powiat Lwówecki. Wartość projektu wynosi ponad 2 miliony złotych i jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 i dofinansowany ze środków EU EFS.

Ciągnik Ursus C-360 o wartości 103.197 zł ma standardowe wyposażenie ciągnika plus przedni podnośnik. – Będzie on służył do nauki jazdy i do obróbki pól. Mamy tutaj kilka hektarów ziemi i to jest właśnie ciągnik, który idealnie się do tego nadaje. – tłumaczy Pan Jakub Kuśnierczyk kierownik szkolenia praktycznego w ZSE-T w Rakowicach Wielkich.

Nowiutka Toyota Yaris posłuży do nauki jazdy i diagnostyki. Jej wartość to 66.128 zł. Uczniowie będą teraz mogli korzystać z dwóch samochodów – starej, już nieco wysłużonej Toyoty i tej pachnącej jeszcze nowością.

W ramach projektu na warsztacie pojawiła się nowa tokarka, a w pracowniach m.in. modele układu kierowniczego oraz skrzynia biegów. Ponadto szkoła otrzymała nowy sprzęt komputerowy.

Ze współpracy z władzami Powiatu Lwóweckiego bardzo zadowolony jest Pan Jan Czyczerski Dyrektor ZSE-T w Rakowicach Wielkich – Myślę, że Starostwo zauważa rozwój Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych i inwestuje w ten rozwój, bo bez tego to ten postęp cywilizacyjny chyba by się nie dokonywał. Dzięki tej poprawie wyposażenia liczymy na kandydatów do klas pierwszych i możemy pracować dla umiłowanej naszej Ojczyzny. – mówi dyrektor, który przyznaje, iż teraz uczniowie mają do dyspozycji najlepsze wyposażenie. –Staraliśmy się wybierać najbardziej przydatne, najbardziej efektywne, żeby jak najdłużej służyło i dawało młodzieży jak najwięcej takiego praktycznego zapoznania się z technologią. – Pan Jan Czyczerski.

Starosta Lwówecki Pan Daniel Koko przyznaje, iż jest dumny z tego jak działa szkoła w Rakowicach Wielkich ale przypomina, iż pod skrzydłami Starostwa jest nie tylko ZSE-T. – Starostwo wspiera, pomaga nie tylko szkole w Rakowicach, ale wszystkim jednostkom oświatowym w naszym powiecie. Natomiast zdajemy sobie sprawę, widzimy jaki duży potencjał i możliwości ma Zespół Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach Wielkich. Tutaj jest największy potencjał, największe możliwości, największa baza i stąd te największe projekty mają możliwość i rację przejścia właśnie w tej jednostce. – mówi Starosta.

Wicedyrektor ZSE-T Pan Marek Łukasik tłumaczy, iż jest to kolejny wspólny projekt Szkoły i Starostwa – Starostwo jest bardzo otwarte na nasze pomysły. Jeżeli jest jakaś inicjatywa, w tym przypadku ze strony Rakowic, to widzimy od razu ogromne wsparcie Starostwa. Tutaj muszę powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak jakaś negacja, czy problemy, a wręcz odwrotnie, jest ogromna pomoc z tamtej strony. Nie ukrywam, że gdyby nie ta pomoc to tego sprzętu i innych działań związanych z tymi projektami po prostu by nie było. My oczekujemy wsparcia Starostwa, Starostwo oczekuje z naszej strony inicjatywy i myślę, że to tak powinno funkcjonować. Dzięki temu możemy się wspólnie rozwijać, bo to jest rozwój Rakowic, ale także rozwój Starostwa. – mówi Pan Łukasik, który podkreśla, iż jest to znaczne podniesienie jakości usług edukacyjnych w ZSE-T, z których korzystają uczniowie z aż dziewięciu powiatów. – Mamy w tej chwili możliwość tworząc materiały promocyjne pokazać rzeczy fantastyczne. Ta współpraca owocuje tym, że nie mamy się czego wstydzić przed Bolesławcem, przed Jelenią Górą, a nawet powiem jeszcze więcej, oni już nam zazdroszczą.

Dzisiaj ciągnik, dzisiaj nowy samochód, ale „wczoraj” powstało tu kilka pracowni, z których też jesteśmy dumni – mówi Zbigniew Grześków Wicestarosta Lwówecki – W przyszłości mamy zamiar uruchomienia trzeciego bloku internatu. To coś niewyobrażalnego na skalę nie tylko naszego powiatu. Jest to 6,5 mln zainwestowane w blok, z tego 1,2 mln w konkretne pracownie, czyli pracownię gastronomiczną, pracownię hotelarską i dwie pracownie informatyczne. To są kolejne miliony zainwestowane właśnie po to, żeby podnieść ten poziom atrakcyjności nie tylko tej szkoły, ale i całego powiatu, bo z tej szkoły jesteśmy szczególnie dumni, z tego rozwoju jakże widocznego. – tłumaczy Pan Zbigniew Grześków.

Starosta Lwówecki zgadza się, iż inwestycja poczyniona w Rakowicach Wielkich, to jest inwestycja w naszą młodzież – Dobrze Pan zauważył. Te wszystkie działania, które są czynione w tej szkole i w pozostałych naszych szkołach są dla naszej młodzieży, są dla wykształcenia kolejnych młodych pokoleń. Poprzez właśnie te działania, poprzez projekty, zakupy najnowocześniejszego sprzętu dajemy możliwość pracy grona pedagogicznego z młodzieżą na najlepszym sprzęcie, na sprzęcie z XXI wieku, co stwarza możliwości bardzo dobrego wykształcenia, bo dzisiaj teoria musi być podparta praktyką – podkreśla Pan Daniel Koko, który zauważa, że w Rakowicach Wielkich praktyczna nauka zawodu po tych inwestycjach jest na najwyższym poziomie. – Jesteśmy dumni z tego i z tej okazji chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym, bo, żeby te projekty można było realizować, to bez ludzi, bez inicjatywy kadry pedagogicznej i dyrekcji nie byłoby to możliwe. Dzisiaj za to dziękuję. Dziękuję nauczycielom, dziękuję wszystkim pracownikom tej szkoły, dziękuję dyrekcji ZSE-T za to zaangażowanie, za tę pracę którą wykonali – mówi Pan Daniel Koko.

Uczęszczająca do Zespołu Szkół Ekonomiczno- Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich młodzież już po nowym roku będzie mogła korzystać z nowych maszyn i urządzeń. Te przydadzą się głównie uczniom, którzy wybrali tak popularne kierunki jak: technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technikum samochodowe, technikum architektury krajobrazu, czy naukę w klasach branżowych.

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here