Strefa zanocuj w lesie w nadleśnictwie “Śnieżka”

0
449

Nadleśnictwo “Śnieżka” wyznaczyło specjalne obszary leśne o powierzchni ponad 1500 hektarów, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

 

Nadleśnictwo “Śnieżka” przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru (dostępny na dole strony);
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska (patrz mapka powyżej). Nie zapewniamy opału na ognisko;
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu. Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem;
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu;
  5. informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze, miejsca te oznaczone są w terenie żółtymi tablicami „Zakaz wstępu” z podaniem przyczyny. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
    [W maju prace gospodarcze związane z pozyskaniem drewna są prowadzone na terenie Leśnictwa Strużnica w oddziałach 154k, 157a oraz 157g. W tych miejscach obowiązuje zakaz wstępu.]
  6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! Terminy polowań zbiorowych.

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (wzór znajduje się na dole strony) oraz przesłanie go na adres [email protected] nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Agnieszka Zając tel.: 75 718 22 12.

-/Nadleśnictwo Śnieżka/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here