Strażacy oficjalnie przyjęli nowy samochód

6
1804
OSP Pasiecznik Lubomierz samochód przekazanie 2023 31

Strażacy z kolejnej jednostki OSP wzbogacili się o nowy samochód ratowniczo- gaśniczy. Kluczyki i dowód rejestracyjny odebrali z rąk Burmistrza, Starosty i Komendanta Wojewódzkiego PSP.

 

 

W skład OSP Pasiecznik wchodzi 13 strażaków, którzy biorą czynny udział nie tylko w działaniach ratowniczo- gaśniczych, ale również w organizowanych ćwiczeniach, zawodach sportowo- pożarniczych oraz życiu lokalnej społeczności. Zarząd OSP wykazuje się ciągłą chęcią rozwoju jednostki, a także inicjuje zakupy nowego sprzętu i modernizowanie już posiadanego wyposażenia.

Ostatnie lata dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pasieczniku to czas wielkich zmian. Z dniem 1 maja 2020 r. decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jednostka ta została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Z jednej strony to wielki zaszczyt, ale z drugiej odpowiedzialność i stawiane przed druhami wymagania, w tym te dotyczące nowoczesnego wyposażenia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pasieczniku ujęta jest w „Planie ratowniczym powiatu lwóweckiego” i stanowi ważne ogniwo w strukturach ochrony przeciwpożarowej gminy Lubomierz, będąc istotnym wsparciem w działaniach dla JRG PSP w Lwówku Śląskim, co skutkuje częstym dysponowaniem strażaków do działań ratowniczo- gaśniczych. Ponadto OSP Pasiecznik jest w ujęta w struktury Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego – Kompania Ratowniczo- Gaśnicza Bolesławiec. W 2022 roku druhowie z OSP Pasiecznik do różnego rodzaju działań dysponowani byli 14 razy, a rok wcześniej wyjeżdżali do 39 zdarzeń.

 

 

Strażacy z OSP w Pasieczniku do tej pory mieli na wyposażeniu samochód pożarniczy GBA2,5/16 Steyer 791 z 1985 roku. Teraz to się zmieniło. Po licznych zabiegach Zarządu OSP Pasiecznik, wsparciu st. bryg. Mariusza Mroza Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim i nadbryg. Marka Kamińskiego Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP a także Senatora Rafała Ślusarza oraz przychylności Radnych Rady Gminy Lubomierz i Burmistrza Lubomierza Pana Marka Chrabąszcza druhowie z Pasiecznika oficjalnie odebrali kluczyki i dowód rejestracyjny do nowego wozu strażackiego. Samochód zakupiony został z dotacji MSWiA przy dofinansowaniu Gminy Lubomierz.

Jest to wyprodukowany w 2022 roku lekki samochód pożarniczy GLBM 1/0,8, zbudowany na bazie Mercedesa Sprintera 519, pojazd z napędem 4×4, który dysponuje zbiornikiem wody o pojemności 1 m3 oraz sprzętem umożliwiającym prowadzenie działań gaśniczych i ratowniczych. Jego wartość to 477.900 złotych. Samochód od producenta do remizy OSP w Pasieczniku dotarł w ostatnich dniach ubiegłego roku, jednak dopiero w piątek, 27 stycznia 2023 roku miało miejsce jego oficjalne przekazanie.

W uroczystości udział wzięli: mł. bryg. Michał Pięta Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, Rafał Ślusarz Senator RP, Krzysztof Mróz Senator RP, st. bryg. mgr inż. Mariusz Mróz Komendant Powiatowy PSP w Lwówku Śląskim, Daniel Koko Starosta Lwówecki, Marek Chrabąszcz Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz, Adam Skrzydłowski Wiceburmistrz Lubomierza, Bogusław Chrzan Dyrektor LCK Lubomierz, Alicja Murawska i Tadeusz Andruszków Radni Gminy Lubomierz, Marek Ciereszko Prezes Zarządu MGZ OSP PR w Lubomierzu, Przemysław Janków Komendant MGZ OSP RP w Lubomierzu, st. kpt. Wojciech Mazurek Naczelnik Wydziału Operacyjno- Szkoleniowego KP PSP w Lwówku Śląskim, Adam Rzeczycki Starszy Inspektor Sztabowy PSP w Lwówku Śląskim, prezesi oraz naczelnicy jednostek: OSP Lubomierz, OSP Chmieleń, OSP Milęcice, OSP Golejów i OSP Wojciechów, ksiądz proboszcz Jan Misiurek oraz najważniejsi w tym dniu, czyli druhowie OSP KSRG w Pasieczniku z Prezesem Zarządu druhem Łukaszem Łosiem.

 

Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań, gratulacji i najserdeczniejszych życzeń dla strażaków.

Ten piękny czerwony wóz, to kolejny element wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Lubomierz, który niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w naszej gminie, ale również pozwoli naszym strażakom na profesjonalne prowadzenie działań ratowniczo- gaśniczych. Nie byłoby tego samochodu, gdyby nie przychylność kilku osób, którym chciałbym w imieniu władz samorządowych, ale również druhów bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję za wsparcie panom Senatorom, panu Komendantowi Powiatowemu PSP i Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, którzy czuwali nad tym żeby ten piękny samochód się u nas pojawił – dziękował Marek Chrabąszcz Burmistrz Gminy Lubomierz. – Naszym druhom z OSP Pasiecznik życzę, żeby tych wyjazdów było jak najmniej – życzył Burmistrz.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości od początku zdecydowanie podkreślał, że bezpieczeństwo Polski, to nie tylko bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo finansowe i bezpieczeństwo gospodarcze, ale to również bezpieczeństwo wspólnot lokalnych. To bezpieczeństwo społeczne buduje prawdziwą potęgę Państwa i Narodu. Takim wyraźnym przykładem, jak to bezpieczeństwo funkcjonuje są ochotnicze straże pożarne. – mówił Senator Rafał Ślusarz, który wspominał, iż sam niejednokrotnie w swojej karierze lekarza wraz ze strażakami walczył o zdrowie i życie osób poszkodowanych w wypadkach na drodze krajowej nr 30, dlatego tym bardziej docenia zaangażowanie druhów i widzi potrzebę ich wspierania.

Staramy się dzisiaj, czy to za pośrednictwem MSWiA czy WFOŚiGW, czy tak jak tutaj naszych fundacji i spółek skarbu państwa po prostu pomagać dla OSP poprzez dosprzętowanie. – wskazywał Senator Krzysztof Mróz. – Jak zostałem senatorem siedem lat temu, to w ochotniczych strażach pożarnych widziałem jeszcze te stare samochody, a dzisiaj jak jeżdżę to tu już naprawdę jest sprzęt najwyższej klasy. I należy się tylko cieszyć, bo to zwiększa z jednej strony skuteczność Państwa działań a z drugiej strony także bezpieczeństwo Was, którzy uczestniczycie w tych akcjach. – dodawał Senator ziemi jeleniogórskiej.

 

 

Zawsze się cieszymy, kiedy już kolejny nowy samochód trafia do strażaków z powiatu lwóweckiego, dlatego w imieniu władz Powiatowych chciałbym przede wszystkim pogratulować ochotnikom ze straży pożarnej w Pasieczniku tego pięknego samochodu, ale także podziękować tym wszystkim, którzy bezpośrednio i pośrednio przyczynili się do zakupu tego samochodu. Warto podkreślić, że możemy się różnić, możemy się spierać, ale najważniejsze jest, żebyśmy szanowali się i trzeba to docenić i podziękować władzom państwowym, że z budżetu państwa te środki trafiają do ochotniczych straży pożarnych i ten posiadany sprzęt jest wymieniany na coraz to nowszy. – mówił Daniel Koko Starosta Lwówecki, który zwracał uwagę na ciężką i niebezpieczną pracę strażaków ochotników wskazując, iż dlatego tym bardziej zasługują oni na jak najlepszy sprzęt, który będzie im pomagał w realizacji codziennych obowiązków, ratowania majątku, zdrowia i życia ludzi.

Ochotnicze straże pożarne są bardzo ważnym elementem systemu ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Z punktu widzenia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu bardzo wysoko cenimy Waszą codzienną służbę, Waszą pracę, dlatego, że jesteście zazwyczaj najbliżej zdarzeń. Często pierwsi jesteście na miejscu zdarzenia. To wszystko powoduje, że straże ochotnicze mają tak świetną renomę. – mówił mł. bryg. Michał Pięta Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, który strażakom i władzom samorządowym złożył najserdeczniejsze życzenia – Dzisiaj mam wielki zaszczyt i przyjemność w imieniu mojego szefa Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nadbryg. Marka Kamińskiego uczestniczyć w tej wspaniałej uroczystości przekazania, wprowadzenia do pododdziału bojowego nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Pasieczniku i z tej okazji w imieniu Pana Komendanta, ale również i swoim chciałbym złożyć przede wszystkim druhom, ale również Panu Burmistrzowi serdeczne gratulacje. Pragnę życzyć, aby ten pojazd zapewniał skuteczne działania ratowniczo- gaśnicze, ale też był użytkowany jak najbezpieczniej. – życzył mł. bryg. Michał Pięta.

Gratuluje druhom z Pasiecznika tego samochodu, bo ja, jako Komendant też jestem za stan bezpieczeństwa na terenie powiatu odpowiedzialny. Życzę tyle samo powrotów, co wyjazdów, życzę żebyście się doskonalili, szkolili swoje umiejętności, żebyście zawsze byli gotowi do działań. Chciałbym też podziękować. Wszyscy dziękowali tym, co dają kasę, ale chciałem podziękować tym, co odwalili tą czarną robotę, czyli wszystkie te dokumentacje, przygotowanie specyfikacji, czyli tutaj dla druhów z OSP, który to przygotowywali, później pilnowali … Fajnie, że udało się zrealizować to zamówienie, przygotować tą całą dokumentację i tu chciałbym też swoim pracownikom z wydziału operacyjnego podziękować – dziękował st. bryg. Mariusz Mróz Komendant Powiatowy PSP w Lwówku Śląskim, który podziękowania kierował także do pracowników Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu.

Otrzymany samochód jest efektem starań wielu osób i instytucji, dlatego w imieniu wszystkich druhów OSP Pasiecznik pragnę wyrazić wdzięczność i serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do zrealizowania zakupu samochodu dla naszej jednostki. Dzięki zakupionemu samochodowi wzrośnie bezpieczeństwo mieszkańców Pasiecznika i okolicznych miejscowości oraz terenu całej gminy. – mówił dziękując wszystkim druh Łukasz Łoś Prezes OSP Pasiecznik.

 

 

Druhowie z OSP KSRG Pasiecznik kluczyki do nowego samochodu oraz dowód rejestracyjny odebrali z rąk Daniela Koko Starosty Lwóweckiego, Marka Chrabąszcza Burmistrza Lubomierza oraz mł. bryg. Michała Pięty Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu. Poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Jan Misiurek.

Dodatkowym wyposażeniem, które otrzymali w piątkowe popołudnie druhowie były dwie piły zakupione ze środków z Fundacji Orlen a wręczone przez Sanatora Ślusarza i Senatora Mroza.

Nowy samochód to kolejna inwestycja w gminie Lubomierz, która z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w regionie i komfort pracy strażaków. Druhom i druhnom z OSP KSRG Pasiecznik życzymy, aby ten sprzęt był wykorzystywany jak najrzadziej, a jak już będzie potrzeby, to żeby nigdy nie zawiódł.

6 KOMENTARZE

  • To kwestia koniunktury politycznej.
   Jak wiatr zawieje z innej strony to na tych miast się przefarbują.
   Znam paru takich z Lubo co najpierw popierali jedną partię a po wyborach z dnia na dzień popierają inną.
   Trzeba tak się w ich mniemaniu ustawiać aby zawsze być przy korycie.

 1. A zwłaszcza Ci co gadają na PIS, to biegną do urzędu biorą bo im się należy. A znam takich z okolic Lubomierza. Skoro nie jesteś PIS to nie bierz 500+ itp.

  Bardzo dobrze że dbają o Straż Pożarna, aby w razie W mieli dobry sprzęt i Samochód. Bez Straży nie ma nic. Pozdrawiam zazdrośników i anty PiS.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here