Starostowie górskich powiatów apelują do rządu

7
910

W Starostwie Powiatowym w Kłodzku z inicjatywy Starosty Kłodzkiego – Macieja Awiżenia, odbyła się konferencja, której tematem było: – przekazanie środków finansowych przez rząd dla gmin górskich z całkowitym pominięciem powiatów górskich.

 

W konferencji uczestniczyli starostowie powiatów położnych w obrębie makroregionów: Sudety Wschodnie, Sudety Zachodnie i Sudety Środkowe.

Całkowity brak pieniędzy dla powiatów górskich przy jednoczesnym dofinansowaniu gmin górskich w tej sytuacji jest trudny do zrozumienia. Tak samo jak gminy, powiaty mają swoje zadania do zrealizowania. Powiaty również posiadają drogi, szkoły, szpitale itp…, które wymagają dofinansowania.

W tej sytuacji starostowie przygotowali wspólne stanowisko skierowane do Premiera RP pod którym się podpisali:

Starosta Dzierżoniowski- Grzegorz Kosowski,
Starosta Kamiennogórski – Jarosław Gęborys
Starosta Karkonoski – Krzysztof Wiśniewski
Starosta Kłodzki – Maciej Awiżeń
Starosta Lubański-Walery Czarnecki Starosta Wałbrzyski-Krzysztof Kwiatkowski
Starosta Ząbkowicki- Roman Fester
Starosta Lwówecki – Daniel Koko

Treść stanowiska:

Stanowisko starostów powiatów górskich w sprawie przekazania środków finansowych przez rząd dla gmin górskich z całkowitym pominięciem powiatów górskich.

Starostowie powiatów górskich położnych w obrębie makroregionów: Sudety Wschodnie, Sudety Zachodnie i Sudety Środkowe z aprobatą przyjęli wiadomość o podjęciu dnia 12 stycznia 2021 r. przez Radę Ministrów uchwały nr 6 zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2021 r. poz. 26), której celem jest przeznaczenie 1 mld zł na rzecz gmin górskich na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.

Wsparcie gmin górskich w trudnym obecnie czasie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest istotnym czynnikiem pozwalającym na zminimalizowanie następstw ograniczenia prowadzenia przez podmioty prywatne niektórych przedmiotów działalności, w szczególności obejmujących szeroko rozumiane usługi turystyczne i hotelarskie.

Możliwość przeznaczenia powyższych środków na infrastrukturę turystyczną, czy też komunalną związaną z usługami turystycznymi z pewnością odniesie pozytywny skutek w rozwoju gmin górskich korzystających ze wsparcia.

Widząc pozytywne potencjalne skutki zapewnionego przez Radę Ministrów wsparcia, apelujemy o podjęcie przez Radę Ministrów uchwały nowelizującej w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez objęcie wsparciem finansowym także powiatów górskich, na terenie których leżą gminy opisane w wykazie gmin stanowiącym załącznik nr 7 do przedmiotowej uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm.) w zakresie zakupów inwestycyjnych, inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.

Wskazać należy, że jednostki samorządu terytorialnego są systemem naczyń połączonych, w związku z czym równomierność rozwoju pomiędzy tymi jednostkami stanowić będzie o wydajności rozwiązań stosowanych aktualnie w gminach górskich.

Powiaty górskie objęte wnioskowaną pomocą, staną się wydatnym wsparciem dla gmin przy realizacji inwestycji turystycznych w danym regionie, chociażby poprzez realizację spójnych założeń infrastrukturalnych, natomiast brak wsparcia dla powiatów spowoduje, że założenia turystyczne gmin górskich nie będą mogły stanowić całości dla regionu z uwagi na ograniczenia finansowe powiatów, które również odczuwają trudną sytuację spowodowaną epidemią spowodowaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Co więcej brak wsparcia spowoduje, że powiaty górskie nie będą mogły być partnerem dla gmin górskich przy realizacji inwestycji w oparciu o przyznaną pomoc finansową, a co spowoduje zauważalną dysproporcję pomiędzy infrastrukturą gminną i powiatową tak istotną dla powiatów górskich, które duży nacisk kładą na turystyczną promocję regionu.

Tym samym zmierzając do zrównoważonego rozwoju całego regionu, powiaty jako równorzędny partner inwestycyjny, poprzez uzyskane ze wsparcia środki, wspomogą w istotnym stopniu wysiłki na rzecz odbudowy po epidemii i dalszej poprawy funkcjonowania turystyki w regionach górskich.

Biorąc powyższe pod uwagę, wyrażamy nadzieję co do podjęcia przez Radę Ministrów stosownej uchwały prowadzącej do objęcia powiatów górskich wsparciem wynikającym z uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm.) w zakresie zakupów inwestycyjnych, inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.

Starosta Dzierżoniowski- Grzegorz Kosowski
Starosta Kamiennogórski – Jarosław Gęborys
Starosta Karkonoski – Krzysztof Wiśniewski
Starosta Kłodzki – Maciej Awiżeń
Starosta Lubański-Walery Czarnecki
Starosta Wałbrzyski-Krzysztof Kwiatkowski
Starosta Ząbkowicki- Roman Fester
Starosta Lwówecki – Daniel Koko

7 KOMENTARZE

  1. Piszecie że macie trudne czasy ,a na korona wirusie jeszcze zyskaliście nic nie robiąc i narzekając,tak że nie narzekajcie że nic nie możecie robić bo dobra baletnica to bez butów zatańczy.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here