Sprawdź kto otrzymał pieniądze na ochronę zabytków

0
282

Każdego roku samorząd województwa przeznacza ze swojego budżetu 5 mln zł na ochronę zabytków w całym regionie. W tym roku pieniądze te pozwolą przeprowadzić renowację i najpilniejsze prace konserwatorskie przy 146 obiektach.

W konkursie o dofinansowanie starały się w sumie 292 obiekty, a oczekiwany koszt ich renowacji to ponad 32 mln zł. Z całej puli wniosków, 267 spełniło wymagania formalne i zostało przekazane do komisji konkursowej.

Liczba zgłoszeń pokazuje, jak duża jest skala potrzeb. Nie zapominajmy, że Dolny Śląsk jest w czołówce polskich regionów pod względem ilości zabytków, a wiele z nich to unikaty na skalę kraju czy Europy. Właśnie dlatego, samorząd województwa co roku przeznacza pieniądze na ratowanie najważniejszych i najbardziej zagrożonych obiektów – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Najwyższą ocenę komisja przyznała zadaniom uwzględniającym prace przy obiektach najcenniejszych pod względem artystycznym i naukowym, uznanym za Pomniki Historii i wpisanym na Listę UNESCO, a także obiektom znajdującym się w Parkach Kulturowych. Wysoko na liście znalazły się również zabytki, które znajdują się w udokumentowanym złym stanie technicznym i wymagają złożonych technologicznie zabiegów.

Przy rekomendowaniu dotacji uwzględniono stopień przygotowania realizacji zadań, rzetelność kosztorysowania inwestycji, efekt końcowy wpływający na funkcję zabytku w przestrzeni publicznej, możliwość udostępnienia zabytku zarówno dla społeczności lokalnej, jak również jego wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Ostatecznie komisja wybrała 146 obiektów, które zostaną dofinansowane kwotą 5 mln zł.

Przekazane przez samorząd województwa pieniądze umożliwią przeprowadzenie prac konserwatorskich, budowlanych i remontowych m.in. w Twierdzy Srebrna Góra, zamkach Grodziec i Chojnik, muzeach w Szklarskiej Porębie i Sobótce, czy teatrze w Legnicy – mówi Michał Bobowiec, członek zarządu województwa odpowiedzialny za ochronę dziedzictwa kulturowego.

Na Dolnym Śląsku znajduje się blisko 7 700 obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

W powiecie lwóweckim dofinansowaniem objęto osiem zadań:

 • Giebułtów – kościół pw. św. Michała Archanioła w Giebułtowie: remont hełmu wieży i elewacji budynek /XVI – XVIII w./ – 40.000 zł
 • Gryfów Śląski – kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim ołtarz /pocz. XVIII w./ konserwacja barokowego ołtarza Maryjnego z początku XVIII wieku – 25.000 zł
 • Kotliska – kościół św. Mikołaja /XV w./ ratunkowy remont kościoła poprzez sklamrowanie ścian, wzmocnienie i naprawę więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu – 50.000 zł
 • Lwówek Śląski – Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) 1248 r. – prace zabezpieczające budynek klasztoru /ściany pd. i wsch./ – kontynuacja robót etap IV ostatni. – wykonanie izolacji pionowej oraz osuszenie ścian; remont elewacji; wymiana stolarki okiennej – 35.000 zł
 • Lwówek Śląski – Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim – kontynuacja konserwacji kamiennej elewacji i wymiany tynków ściany południowej kościoła – etap IV – 40.000 zł
 • Maciejowiec – Konserwacja ołtarza głównego wraz z obrazem ołtarzowym „Trójca Święta” z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Maciejowcu, gm. Lubomierz – prace konserwatorskie przy pięciu obrazach Stacji Drogi Krzyżowej – 25.000 zł
 • Płóczki Górne – kontynuacja prac remontowych wieży – konserwacja kamiennej elewacji – etap III końcowy – 45.000 zł
 • Rębiszów – kościół pw. św. Barbary /XVIII w./ odbudowa (rekonstrukcją) hełmu wieży – wzmocnienie konstrukcji wieży, pokrycie hełmu wieży – 35.000 zł
 • Rębiszów – kościół pw. św. Barbary /XVIII w. – remont dachu – remont więźby dachu i wymiana pokrycia dachowego – 25.000 zł
 • Rząsiny – remont dachu, elewacji i odwodnienia kościoła pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej wymiana pokrycia dachu; remont elewacji; odwodnienie i drenaż budynku – 30.000 zł
 • Wojciechów – kontynuacja ratunkowej konserwacji barokowych obrazów stacji Drogi Krzyżowej /etap VI/ z kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Wojciechowie, gm. Lubomierz – 20.000 zł

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here