„Sportowa Polska”. Wielki program z małymi pieniędzmi. Zobacz, kto dostał kasę

1
377

Zdecydowana większość samorządów, które ciężko pracowały nad sporządzeniem wniosków musi się obejść smakiem. Z 1.170 złożonych do programu wniosków dofinansowanie otrzymało zaledwie 260.

 

„Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” w ocenie rządzących ma myć motorem napędowym rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Siłownie, baseny, kryte pływanie, nowoczesne boiska, korty, … To elementy, których w naszych miastach i gminach bardzo brakuje.

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy. – tłumaczy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wyjaśnia, iż cały program został podzielony na trzy kategorie:

Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. W świetle dostępnych danych, nadal spora część populacji dzieci i młodzieży szkolnej nie ma dostępu do bezpiecznej i funkcjonalnej szkolnej infrastruktury sportowej. Mając na uwadze fakt, że obiekty przyszkolne pełnią funkcje, nie tylko związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale również powinny stanowić sieć podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych dla każdego, obiekty tego typu zasługują na szczególną uwagę w niniejszym Programie.

Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań, dedykowane są w szczególności klubom sportowym, mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami sportowymi, jak i również tym, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności.

Trzecią grupą zadań, są zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Ministerstwo Sportu zachęca do tego, aby nowo tworzona baza infrastrukturalna uzyskiwała uprzednio aprobatę społeczną oraz korelowała ze sportami uprawianymi na terenie oddziaływania inwestycji.

I tu kończą się piękne wizje rządzących i przychodzi smutna rzeczywistość. W pierwszej grupie z 710 wniosków dofinansowanie otrzymało zaledwie 156, w drugiej grupie z 287 zaledwie 65, a w trzeciej z 173 tylko 39. Łącznie samorządy poświęciły tysiące godzin pracy na sporządzenie obszernej dokumentacji, jaką należało złożyć do ministerstwa. Dziś wiemy, iż 910 z tych 1.170 planowanych inwestycji nie otrzymało dofinansowania. Wśród inwestycji z naszego regionu, które znalazły się pod kreską są m.in.:

  • Powiat Lwówecki – „Przebudowa budynku małej sali gimnastycznej- siłowni położonej na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich”
  • Powiat Złotoryjski – Remont sal gimnastycznych przy placówkach szkolnych Powiatu Złotoryjskiego
  • Powiat Bolesławiecki – Budowa kompleksu boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu
  • Miasto Jelenia Góra – Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w Jeleniej Górze.
  • Gmina Zgorzelec – Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy szkole w Jerzmankach
  • Gmina Miejska Lubań – Przebudowa kompleksu boisk przy ul. Ludowej w Lubaniu – etap III
  • Gmina Miejska Bolesławiec – Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu.

Na otarcie łez w regionie 2 mln złotych otrzymała Gmina Miejska Bolesławiec na budowę Stadionu Miejskiego, przy ul. Spółdzielczej w Bolesławcu oraz budowę wielofunkcyjnego mini boiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu. Gratulujemy!

1 KOMENTARZ

  1. I to właśnie pokazuje jakich fachowców mamy w gminach, że nie potrafią napisać porządnie wniosku. W Bolesławcu wyremontują stadion a we Lwówku nadal pozostanie to tylko marzeniem.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here