Rusza kontrola przydomowych kompostowników

5
2839
zdjęcie poglądowe (pixabay.com)

Kto wbrew złożonej informacji, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne – podlega karze grzywny.

 

Burmistrz Gminy Gryfów Śląski poinformował, iż od dnia 21 czerwca br. rozpocznie się kontrola przydomowych kompostowników. Jej celem jest weryfikacja faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.

Kontrole będą dotyczyły wyłącznie osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika i korzystają z częściowego zwolnienia z tego tytułu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. – zapewnia burmistrz, który przypomina, że negatywne wyniki kontroli spowodują utratę prawa do zwolnienie, ale mogą być także przesłanką do kary grzywny.

Jeżeli właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  3. uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym

utraci prawo do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stanie się ostateczna i wymagać będzie złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz przypomina także, iż zgodnie z art. 10 ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

„Kto wbrew złożonej informacji, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne – podlega karze grzywny.”

5 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here