Ranking wydatków na usługi komunalne

0
117

Ranking stanowi kontynuację kalkulacji rocznych kosztów, jakie obciążają statystyczną rodzinę w pięciu obszarach: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości, komunikacja publiczna oraz strefy płatnego parkowania.

Każdego dnia ponad 38 milionów osób korzysta w Polsce z usług komunalnych. Czysta woda, transport publiczny, czy gospodarka odpadami są podstawowymi potrzebami mieszkańców wszystkich polskich miast i gmin. Za ich odpowiednie zorganizowanie odpowiedzialność ponoszą władze samorządowe. To właśnie one powinny dbać zarówno o właściwą jakość świadczonych usług, jak i racjonalny poziom kosztów. Podobnie jak w poprzedniej edycji rankingu, zbadano ceny usług komunalnych we wszystkich miastach powiatowych w Polsce. Wyniki pozwalają na ocenę kosztów korzystania z usług komunalnych, które każdego roku obciążają przeciętną polską rodzinę.

Średnie wydatki na usługi komunalne w miastach powiatowych wskazują na ogólną tendencję wzrostową, przy czym wydatki te rosną wraz ze wzrostem liczby ludności w mieście. Dopiero w miastach liczących więcej niż 200 tys. mieszkańców relacja ta ulega zmianie, co może świadczyć o pozytywnych efektach skali. Zestawiając średnie wydatki na usługi komunalne w miastach powiatowych, kształtujące się na poziomie 3.002 zł ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem netto w I kwartale 2019 roku wynoszącym około 3.516 zł, miesięczny dochód rozporządzalny przeciętnej rodziny (2 osoby dorosłe) wynosi około 6.782 zł.

Przygotowany przez firmę doradczą Curulis ranking, obejmuje ceny podstawowych usług komunalnych w miastach powiatowych (339 miast) według stanu na 15 sierpnia 2019 roku. Jest to drugie opracowanie tego typu. Dzięki temu poza przedstawieniem stanu cen w przekroju Polski, możemy też zaobserwować zmiany na przestrzeni czasu.

W rankingu ponownie na pierwszym miejscu, jako miasto, w którym mieszkańcy na usługi komunalne wydają najmniej są Kozienice. Na drugim biegunie, czyli miastem, w którym wydaje się najwięcej jest Milicz.

 

Wybrane miasta w kategorii: „Ranking ogólny”:

1. Kozienice – roczne wydatki wynoszą: 1.386,52 zł – pozycja bez zmian.
11. Bolesławiec – roczne wydatki wynoszą: 1.975,07 zł – poprawa pozycji o 3 miejsca.
145. Złotoryja – roczne wydatki wynoszą: 2.894,81 zł – poprawa o169 miejsc
149. Lwówek Śląski – roczne wydatki wynoszą: 2.909,59 zł – poprawa o 47 miejsc.
172. Lubań – roczne wydatki wynoszą: 2.998,42 zł – spadek o 1 miejsce.
267. Zgorzelec – roczne wydatki wynoszą: 3.417,14 zł – spadek o 59 miejsc.
312. Jelenia Góra – roczne wydatki wynoszą: 3.779,56 zł – poprawa pozycji o 18 miejsc
339. Milicz – roczne wydatki wynoszą: 4.954,83 zł – spadek o 10 miejsc.

Cały ranking w PDF dostępny jest tutaj

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here