Ranking liceów i techników

4
1023

Za nami bardzo wyjątkowy rok, rok pod znakiem pandemii, obostrzeń i zdalnego nauczania. Jak w tych trudnych czasach w rankingu wypadły nasze szkoły średnie?

 

„Perspektywy” opublikowały rankingi liceów i techników za rok 2020. Metodologia rankingu od lat jest taka sama. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (25%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Natomiast technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (20%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

„Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową” – czytamy na stronie Perspektyw.

Ranking uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w czerwcu 2020 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium” – dodają autorzy rankingu.

W kategorii liceów w województwie dolnośląskim na 79 sklasyfikowanych szkół 46 miejsce zajęło LO im. Henryka Brodatego w Lwówku Śląskim a 77 miejsce LO im. Aleksandra Kamińskiego w Lubomierzu. Natomiast w kategorii techników na 69 klasyfikowanych szkół na 60 miejscu uplasowało się Technikum w ZSOiZ w Lwówku Śląskim.

Warto nadmienić, iż LO im. Henryka Brodatego w Lwówku Śląskim jako jedyna szkoła średnia w naszym powiecie uzyskało znak jakości w postaci “Brązowej Tarczy”.

Zobacz: Ranking Wojewódzki Techników 2021 – dolnośląskie, Ranking Wojewódzki Liceów 2021 – dolnośląskie

4 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here