PWSZ im. Witelona w Legnicy zaprasza na studia!

0
246

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 1 czerwca br. rozpoczyna się rekrutacja na studia na rok akademicki 2021/2022, która potrwa do 3 sierpnia 2021. Uczelnia oferuje kandydatom na studia 24 kierunki – jedenaście kierunków studiów licencjackich, cztery kierunki inżynierskie, sześć kierunków studiów magisterskich (dwuletnich po ukończeniu studiów licencjackich lub inżynierskich) oraz trzy kierunki jednolitych studiów magisterskich (pięcioletnich).

 

Studia licencjackie

ADMINISTRACJA

 • specjalności:
  • menadżer w administracji publicznej
  • administracja i prawo w biznesie

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 • specjalności:
  • administrowanie i zarządzanie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
  • służby mundurowe w bezpieczeństwie

COACHING ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

DIETETYKA

 • specjalności:
  • dietetyka kliniczna
  • poradnictwo żywieniowe i dietetyka w gastronomii

FILOLOGIA

 • specjalność:
  • filologia angielska
 • specjalizacje:
  • język angielski w biznesie
  • język angielski z językiem niemieckim

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ i PODATKI

 • specjalności:
  • finanse podmiotów gospodarczych
  • rachunkowość i podatki

PEDAGOGIKA

 • specjalności:
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

PIELĘGNIARSTWO

POŁOŻNICTWO*

RATOWNICTWO MEDYCZNE

ZARZĄDZANIE

 • specjalności:
  • lean management
  • zarządzanie przedsiębiorstwem
  • zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia inżynierskie

ENERGETYKA

 • specjalności:
  • eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów energetycznych
  • energetyka źródeł odnawialnych i systemów energetycznych

INFORMATYKA

 • specjalności:
  • programowanie aplikacji mobilnych
  • bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • grafika komputerowa

LOGISTYKA i TRANSPORT

 • specjalności:
  • systemy logistyczne i transportowe
  • zarządzanie produkcją i dystrybucją
  • organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym – specjalność objęta patronatem POL-MIEDŹ TRANS sp. z o. o.

ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI

 • specjalności:
  • inżynieria mechaniczna
  • inżynieria motoryzacyjna – specjalność zmodernizowana przy współpracy z firmą Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k.
  • systemy i procesy przemysłowe

Studia magisterskie

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 • specjalności:
  • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • kryminalistyka i techniki śledcze
  • obronność państwa
  • zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej

FINANSE i ZARZĄDZANIE w PRZEDSIĘBIORSTWIE

 • specjalności:
  • finanse i inwestycje przedsiębiorstw
  • zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie
  • zarządzanie pracą i kapitałem społecznym

INŻYNIERIA PRODUKCJI i LOGISTYKI*

 • specjalności:
  • przemysł 4.0 (w tym innowacyjne narzędzia informatyczne stosowane w przemyśle)
  • smart logistics (w tym innowacyjne narzędzia informatyczne oraz drony stosowane w logistyce)

MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ*

PIELĘGNIARSTWO

ZDROWIE PUBLICZNE

 • specjalności:
  • organizacja ratownictwa medycznego i zarządzanie kryzysowe
  • promocja zdrowia

Jednolite studia magisterskie

FIZJOTERAPIA

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PRAWO

TERMINY REKRUTACJI

 • Nabór pierwszy elektroniczna rejestracja kandydatów na studia: od 1 czerwca 2021 r. do 3 sierpnia 2021 r.
 • przyjmowanie dokumentów: od 1 czerwca 2021 r. do 3 sierpnia 2021 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych na I rok studiów: 5 sierpnia 2021 r.

Informacja o rekrutacji:

tel. 76 723 22 10
e-mail: [email protected]

*rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na uruchomienie kierunku.
Niniejsza informacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here