Przetarg nieograniczony na przebudowę instalacji gazowej w budynku

0
516
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lwówku Śląskim

“Lwówecka” Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lwówku Śląskim ul. Szkolna 5 tel. 75 782 22 48 e – mail [email protected] zaprasza do przetargu nieograniczonego na zadanie:

 

 

Przebudowa instalacji gazowej budynku przy ul. Morcinka 16-28 w Lwówku Śląskim, klatki 24-26-28

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Szkolnej 5 do dnia 12.04.2023r., do godziny 11:45.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.04.2023r. o godzinie 12:00.

Negocjacje odbędą się w dniu 12.04.2023r. o godzinie 12:20 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szkolnej 5.

Szczegółowe informacje i warunki przedmiotu zamówienia zawarte są w warunkach zamówienia, które można uzyskać w siedzibie Spółdzielni.

Wyjaśnienia odnośnie warunków zamówienia można uzyskać pod nr telefonu
75 782 22 48 wew. 4, lub w siedzibie Administracji przy ul. Szkolnej 5 w Lwówku Śląskim.

Upoważnionymi osobami do kontaktów z oferentami są: Zbigniew Malczewski.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowe wykonywane na rzecz „Lwóweckiej” Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wynik negocjacji jest ostateczny, bez prawa wnoszenia protestów i odwołań.

-/Lwówecka Spółdzielnia Mieszkaniowa/-