Po konsultacjach przyjęto Plan rozwoju sieci drogowej

3
77

Stan dróg w regionie pozostawia wiele do życzenia. Drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie często przyprawiają kierowców o ból głowy. Niestety, budżety samorządów nie pozwalają na wyremontowanie wszystkich dróg. Każdego roku włodarze stają przed dylematem, którą drogę wyremontować, na remont której drogi szukać pieniędzy ze środków zewnętrznych? Decyzje nie są łatwe, bo decydując o remoncie jednej drogi, resztę trzeba odłożyć w czasie. Oczywiście, w pełni zrozumiałym jest, iż każdy mieszkaniec chciałby, żeby w pierwszej kolejności wyremontowana została ta droga, po której On codziennie jeździ. Niestety, decyzje samorządowców nie dla wszystkich jednocześnie mogą być satysfakcjonujące.

W tym roku Zarząd Powiatu Lwóweckiego działania mające na celu wytypowanie dróg do remontu rozpoczął od konsultacji z Burmistrzami Gmin. Mówi o tym Pan Daniel Koko Starosta Lwówecki:

Zarząd cyklicznie spotyka się z Burmistrzami gmin w celu omówienia istotnych dla społeczności powiatu lwóweckiego spraw. Takie wspólne spotkania odbywają się od kilkunastu lat, w zależności od potrzeb z różną częstotliwością. W 2019 r. było ich kilka.

Daniel Koko Starosta Lwówecki /fot.: Lwówecki.info/

Wiodącym tematem ostatnich spotkań z uwagi na przygotowywany przez Zarząd Powiatu „Plan rozwoju sieci drogowej na lata 2019 -2023” były drogi powiatowe. Ponieważ gminy wspierają finansowo zadania na drogach powiatowych, dlatego w ocenie Zarządu Powiatu powinny mieć znaczący głos w ich wyborze. Podczas spotkań z burmistrzami ustalano wspólnie potrzeby oraz możliwości realizacji zadań w poszczególnych gminach. Na spotkaniach został wypracowany pakiet zadań inwestycyjnych tj. przebudowy dróg, zadań remontowych oraz budowy chodników. Plan został dostosowywany do aktualnie funkcjonujących programów wsparcia i własnych możliwości finansowych. Merytoryczne wsparcie z zakresu danych technicznych dróg, pomiarów natężenia ruchu i innych aspektów zadań drogowych przekazywał Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych.” – tłumaczy Starosta, który dodaje, iż „Plan” został już uchwalony przez Radę Powiatu. Pan Daniel Koko zapewnia także o bardzo dobrej współpracy pomiędzy Zarządem Powiatu a Burmistrzami poszczególnych Gmin:

Dobra współpraca pomiędzy gminami, a powiatem w zakresie rozwoju sieci drogowej istnieje od wielu lat. Można by mnożyć przykłady wspólnie zrealizowanych zadań. Większość zadań drogowych w powiecie w ostatnim czasie zrealizowano z udziałem gmin.

Każdorazowo podczas Konwentów były również omawiane sprawy bieżącego utrzymania dróg. Burmistrzowie przekazują problemy zgłaszane przez radnych, sołtysów oraz mieszkańców. Wszystkie są skrupulatnie odnotowywane przez Kierownika ZDP. Niezależnie od spotkań z burmistrzami w sprawach drogowych każdy może zgłosić problem „drogowy” w Zarządzie Dróg Powiatowych. Obowiązują tu, podobnie jak we wszystkich organach administracji publicznej te same zasady. Regulują je przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Do odpowiedniej jednostki Samorządu Terytorialnego każdy może zgłosić problem, sprawę lub zapytanie i zgodnie z cytowanymi przepisami sprawa powinna być załatwiona.

Wszelkie działania podejmowane przez Zarząd Powiatu, a dotyczące sieci dróg powiatowych, podyktowane są potrzebami lokalnej społeczności. Współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jest podstawą rozwoju sieci drogowej na terenie danej gminy oraz całego powiatu.”

Plan rozwoju sieci drogowej na lata 2019 -2023 został przyjęty. Nie jest to jednak sztywny plan i z pewnością będzie ulegał przekształceniom, na które wpływ mają tak władze gmin, mieszkańcy powiatu, jak i władze województwa. Od tych ostatnich zależą warunki, jakie musi spełnić droga, żeby na jej remont Powiat mógł otrzymać dofinansowanie.

3 KOMENTARZE

  1. Pytam dlaczego kierownik zarządu dróg powiatowych w pierwszej kolejności zajmuje się drogami wojewódzkimi i jeszcze się tym szczyci?! Przecież to zarząd dróg powiatowych, nie one powinny być priorytetowe?

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here