Po 30 września zmiana zasad wjazdu do Wielkiej Brytanii

0
488

Od 1 października 2021 roku nastąpią zmiany zasad wjazdu do Wielkiej Brytanii. Sprawdź nowe zasady, żeby nie rozczarować się na lotnisku, czy na granicy.

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, od 1 października 2021 r. wjazd do Wielkiej Brytanii możliwy będzie tylko na podstawie ważnego paszportu. Wyjątkiem będą osoby posiadające status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii, które uzyskały swój status na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku wjazd na podstawie dowodu osobistego będzie możliwy co najmniej do końca 2025 roku.

Przed wyjazdem należy upewnić się, czy dokument paszportowy jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i czy pozwala na stwierdzenie tożsamości.

Osoby posiadające status osoby osiedlonej powinny przekraczać granicę brytyjską na podstawie dokumentu tożsamości powiązanego ze swoim cyfrowym profilem osiedlonego. W przypadku zmiany dokumentu tożsamości należy niezwłocznie zaktualizować swoje dane logując się do swojego cyfrowego profilu osoby osiedlonej.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here