Oferta pracy – Główny księgowy / Główna księgowa – “Lwówecka” Spółdzielnia Mieszkaniowa

0
708

Zarząd „Lwóweckiej” Spółdzielni Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego.

 

Miejsce pracy: „Lwówecka” Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Szkolna 5; 59-600 Lwówek Śląski

Wymagania:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralność,
 • wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w spółdzielni mieszkaniowej,
 • co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego,
 • znajomość zagadnień finansowo – księgowych,
 • znajomość przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości,
 • mile widziana znajomość ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych,
 • biegła obsługa komputera oraz wdrażania nowych systemów,
 • umiejętność organizacji pracy i wysoka kultura osobista

Do obowiązków na wyżej wymienionym stanowisku należeć będzie:

 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,
 • prowadzenie dokumentacji podatkowej VAT, CIT i PIT, sporządzanie deklaracji i prawidłowe rozliczenia podatków ( w tym od nieruchomości),
 • rozliczanie wynagrodzeń i rozliczanie z ZUS,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • terminowe regulowanie zobowiązań,
 • sporządzanie informacji ekonomiczno – finansowych dla Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia

Oferta powinna zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia w księgowości

Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

“Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Lwówecka” Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Lwówku Śląskim przy ul. Szkolnej 5 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji.”

Oferty prosimy składać w siedzibie „Lwóweckiej” Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Szkolna 5 w Lwówku Śląskim w terminie do dnia 30.06.2024 r.

Więcej informacji pod numerem telefonu 601 418 517.