Nowoczesne symulatory już wkrótce w PWSZ w Legnicy

0
269

W ramach dostawy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni logistyki i transportu na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, firma SIM Factor dostarczy symulator kolejowy dla maszynisty oraz symulator dla dyżurnego ruchu.

Symulator kolejowy typu SMART jest wyposażony w pulpit lokomotywy Newag 6DG, oprogramowanie symulacyjne wraz z biblioteką tras SIM Factor i stanowisko nauczyciela, a całość rozwiązania spełnia wymagania Urzędu Transportu Kolejowego.

Drugim symulatorem, którego realizację zakończymy do lutego 2021 roku, będzie symulator Dyżurnego Ruchu Kolejowego – SRK. W skład symulatora wejdzie pięć stanowisk (posterunków) oraz stanowiska nauczyciela. Całość rozwiązania oparta zostanie o obsługę wielotorowych posterunków oraz bocznic.

SIM Factor to producent oprogramowania symulacyjnego, symulatorów pojazdów oraz gier symulacyjnych. Jest to firma działająca w obszarze elektronicznej rozrywki oraz realistycznych symulatorów szkoleniowych. Posiada bogate doświadczenia w tworzeniu zaawansowanych trenażerów kolejowych wyposażonych w platformy ruchowe i fizyczne pulpity. Rozwiązania stosowane przez SIM Factor wspierają technologie rzeczywistości wirtualnej (Oculus Rift, HTC Vive), jak również zaawansowane kontrolery ruchowe (Perception Neuron).

Studia inżynierskie na kierunku Logistyka i transport przygotowują do pracy w branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL). Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i funkcjonowania procesów logistycznych oraz zdobywa kwalifikacje menedżera branży TSL.

Większość zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeń warsztatów oraz laboratoriów, realizowanych w specjalistycznych pracowniach. Zajęcia przygotowujące do zawodu prowadzone są przez praktyków z branży TSL. Atutem jest ścisła współpraca Uczelni z otoczeniem, umożliwiająca odbywanie praktyk zawodowych oraz projektów inżynierskich, które stanowią kluczowy element kształcenia zawodowego. Ponadto studenci mogą poszerzać swoje zainteresowania w Kołach Naukowych funkcjonujących na Wydziale Nauk technicznych i Ekonomicznych.

Studia na kierunku Logistyka i transport trwają 7 semestrów (3,5 roku) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Oferowane specjalności kształcenia to:

  • inżynieria systemów logistycznych i transportowych,
  • logistyka produkcji i dystrybucji,
  • organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym – specjalność objęta patronatem POL-MIEDŹ TRANS sp. z o o.

-/PWSZ w Legnicy/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here