Mieszkańcy Ubocza z nowym terenem rekreacyjnym dzięki wsparciu PSE

1
432

Pod koniec października br, z udziałem m.in. Pana Olgierda Poniźnika – Burmistrza Gryfowa Śląskiego i Pani Joanny Czerwiec – Sołtys Ubocza, została uroczyście otwarta „Plenerowa Strefa Aktywności” w Uboczu. Na tą okoliczność mieszkańcy Ubocza pomogli w organizacji otwarcia, gospodynie upiekły ciasto, było też ognisko z kiełbaskami oraz cukrowa wata.

 

Inwestycja była możliwa dzięki projektowi Gminy Gryfów Śląski nagrodzonemu grantem w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na cel przeznaczono 20 tys. złotych.

Z otrzymanego od PSE S.A. grantu został sfinansowany koszt dostawy i montażu wielofunkcyjnego zestawu zabawowego.

Do tej pory w Uboczu brakowało tego typu wspólnej przestrzeni publicznej, która umożliwiałaby integrację mieszkańców w ramach różnego rodzaju działań i wydarzeń. Miejsce to umożliwi aktywne spędzanie wolnego czasu wszystkim chętnym, zarówno mieszkańcom, jak i gościom.

„WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach www.raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here