Mieszkańcy chcą bankomatu

8
283

Duża część mieszkańców dotkliwie odczuwa brak możliwości pobrania gotówki. Tym bardziej, że nie zawsze jest możliwe w Dino.

Pani Małgorzata Jodko-Narkiewicz wyszła z inicjatywą ponownego udostępnienia bankomatu mieszkańcom gminy. W związku z tym zwróciła się do radnego Wojciecha Michonia o przedstawienie opinii mieszkańców na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Wleń. Do tej pory petycję pani Małgorzaty poparło ponad sto osób.

Rada Miasta i Gminy Wleń

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń – Katarzyna Kotołowska
Zastępca Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Wleń – Tomasz Buciak

Radne i Radni Miasta i Gminy Wleń:
Bielat Zofia, Cieślak Adam, Czapski Andrzej, Dral Marek, Kopczyński Maciej, Masztalerz Józef, Mazurek Krzysztof, Michoń Wojciech, Lebiedź Zbigniew, Rutkowski Bartłomiej, Tokarski Krzysztof, Wesołowska Marzena, Żygadło Amelia

W związku z tym, że w planie realizowanej właśnie rewitalizacji rynku, nie uwzględniono działającego od wielu lat bankomatu, zwracamy się do przedstawicieli mieszkańców w Radzie Miasta i Gminy Wleń, o przekazanie Burmistrzowi opinii mieszkańców na temat braku bankomatu we Wleniu oraz o zobowiązanie Burmistrza do podjęcia wszystkich niezbędnych działań w celu udostępnienia bankomatu dla mieszkańców Wlenia, naszej Gminy oraz odwiedzających Wleń turystów.

W XXI wieku, w 2019 roku, Burmistrz odebrał mieszkańcom możliwość wypłaty swoich środków pieniężnych na terenie Gminy. Bardzo trudno zrozumieć taką decyzję w sytuacji, gdy wszyscy pracodawcy zostali przez rząd zobowiązani do wypłaty wynagrodzenia na konta pracowników oraz gdy osoby kończące pracę zawodową, przechodząc na emeryturę, posiadają konta w bankach.

Czym była podyktowana decyzja Burmistrza? Z pewnością nie dobrem mieszkańców, ponieważ brak dostępu do swoich pieniędzy, wiąże się dla nas z dużymi problemami. Obrót bezgotówkowy nie jest jeszcze obowiązujący w naszej Gminie, więc możliwość dostępu do swoich pieniędzy jest podstawowym dobrem mieszkańców, a brak dostępu do nich oznacza dla nas wykluczenie społeczne.

Ponieważ Burmistrz w dn. 22 lipca poinformował w mediach społecznościowych o rozpoczęciu wstępnych rozmów z bankami i do dzisiaj nie ogłosił wyników tych rozmów ani decyzji, które w wyniku tych rozmów zapadły, zwracamy się do Państwa o podjęcie działań mających na celu udostępnienie mieszkańcom bankomatu.

Z informacji, które jako mieszkańcy pozyskaliśmy, wynika, że żaden bank nie będzie zainteresowany tym tematem, ze względu na niskie prowizje. W takiej sytuacji znajdują się również inne gminy w Polsce i warto wykorzystać ich doświadczenie. Aby banki zdecydowały się na udostępnienie bankomatu we Wleniu, należy wykorzystać jedyną możliwość, jaką jest w tej sytuacji dostępna i w najbliższym ogłoszeniu przetargu nieograniczonego przez Burmistrza na kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy we Wleniu zawrzeć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treści korzystne dla mieszkańców.

Zwracamy się do Państwa o podjęcie działań w celu umieszczenia przez Burmistrza w SIWZ w Dziale: Kryteria oceny ofert: nie tylko Cenę, Prowizję czy Oprocentowanie środków finansowych, ale również punkt: Zainstalowanie bankomatu w miejscowości Wleń i nadanie mu najwyższej rangi punktowej.

Dodatkowo miejsce na zainstalowanie bankomatu może znajdować się w którejkolwiek nieruchomości należącej do Gminy, która posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, jest ich, co najmniej kilka.

Jako mieszkańcy nie mamy wpływu na to, jakie działania podejmuje Burmistrz, ale Państwo, jako Radni wybrani przez mieszkańców, możecie podjąć takie, które przywrócą mieszkańcom podmiotowość. Nie ma wątpliwości, co do tego, że bankomat jest mieszkańcom potrzebny, zwracamy się, więc do Państwa o poparcie.

Poparcie dla tej inicjatywy można wyrazić składając podpis pod dokumentem dostępnym na stacji paliw we Wleniu.

-/ Andrzej Jaśkiewicz, wleninfo.pl /-

8 KOMENTARZE

    • To rusz te swoje 4 litery i zrób petycję zacznij zbierać podpisy. Wzór już tu masz więc na co czekasz łańcuszku
      Pros a będzie Ci dane. A jak nie nas, odwagi to po pieniądze przyjeżdżaj do lwowka

  1. w Lubomierzu to już nic nie potrzebne ,bankomatu ,klubu sportowego ,turyści niech przyjeżdzają z gotówką w kieszeni ,a młodzież niech się zajmie hazardem i rozrywką w knajpach.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here