Lwówek Śląski. Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew

0
2865
zdjęcie poglądowe

Na sprzedaż przeznaczono ponad 41 metrów3 drewna pozyskanego z wycinki. Drewno gatunku świerk oraz topola. Sklasyfikowane jako drewno średniowymiarowe jakości drewna opałowego.

 

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym pisemnym: „Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew z terenu będącego w trwałym zarządzie ZPEW w Lwówku Śląskim”.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew znajdujących się na terenie ZPEW w Lwówku Śląskim. Teren będący własnością Powiatu Lwóweckiego znajdujący się w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim przy ul. Parkowej 9.

Drewno gatunku świerk oraz topola. Sklasyfikowane jako drewno średniowymiarowe jakości drewna opałowego typu – S4. Drewno złożone w trzech stosach:

    • Św S4 – 2,39 m3
    • Tp S4 – 1,28 m3
    • Tp S4 – 37,61 m3
  • Razem: 41,28 m3

Zgodnie z Decyzją Nr 5/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lwówek Śląski w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego sprzedaży drewna, aktualna cena za 1m3 stosowana w sprzedaż detalicznej drewna w Nadleśnictwie Lwówek Śląski przedstawia się następująco: Św S4 – 149/m3; Tp S4 – 157 zł/m. Ceny brutto (stawka 23%) to odpowiednio: Św S4 – 183,27 zł/m3; Tp S4 – 193,11 zł/m3.

Wartość poszczególnych stosów przedstawia się następująco:

  1. Św S4 – 2,39m3 x 183,27 zł/m3 = 438,02 zł;
  2. Tp S4 – 1,28 m3 x 193,11 zł/m3 = 247,18 zł;
  3. Tp S4 – 37,61 m3 x 193,11 zł/m3 = 7262,87 zł;

Razem kwota wycenionego drewna: 7.948,07 brutto zł.

Drewno opałowe podlega sprzedaży w całości. Sprzedający nie przewiduje składania ofert częściowych. Zakupione drewno nie podlega reklamacji ani zwrotowi. Cena wywoławcza drewna opałowego: 7.948,07 zł brutto. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Kryterium wyboru to najkorzystniejsza oferta pisemna – cena 100%. Sprzedający wybierze ofertę pisemną przedstawiającą najkorzystniejszą (najwyższą) cenę brutto.

Drewno przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć złożone na terenie ZPEW przy ulicy Parkowej 9 w Lwówku Śląskim od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Osoba wyznaczona do kontaktu z kupującymi: Jacek Szawłowski – kierownik gosp. ZPEW w Lwówku Śląskim tel.: 75 789 92 43 lub 500 244 116, e-mail: [email protected]

Oferty można składać do dnia 04.06.2024 r. do godziny 10.00.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here