Lwówek Śląski: Nowe stawki opłat za śmieci

29
1157
pojemniki na śmieci
zdjęcie poglądowe

Mieszkańcy gminy Lwówek Śląski za śmieci będą płacili według nowych stawek. Lwóweccy radni poparli pomysł burmistrz Marioli Szczęsnaj i przyjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Poniżej założenia nowej uchwały oraz stawki, które wejdą w życie od 1 stycznia 2020 roku

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru dwóch metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 1 do 2 osób włącznie;
2) od gospodarstwa domowego – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkują co najmniej 3 osoby.

§ 2.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla metody określonej w § 1 pkt 1 dla nieruchomości położonych:

1) na terenie miejskim w wysokości 23,00 zł miesięcznie od osoby;
2) na terenie wiejskim w wysokości 20,00 zł miesięcznie od osoby.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla metody określonej w § 1 pkt 2 dla nieruchomości położonych:

1) na terenie miejskim w wysokości 66,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego;
2) na terenie wiejskim w wysokości 57,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego.

§ 3.1. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny dla metody określonej w § 1 pkt 1 dla nieruchomości położonych:

1) na terenie miejskim w wysokości 46,00 zł miesięcznie od osoby;
2) na terenie wiejskim w wysokości 40,00 zł miesięcznie od osoby.

2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny dla metody określonej w § 1 pkt 2 dla nieruchomości położonych:

1) na terenie miejskim w wysokości 132,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego;
2) na terenie wiejskim w wysokości 114,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego.

§ 4. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Wysokość zwolnienia wynosi 4,00 zł miesięcznie od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie § 2 niniejszej uchwały.

§ 5.1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok, dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, tylko przez część roku.

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 169,00 zł rocznie dla każdego domku letniskowego lub innej nieruchomości.

3. Ustala się podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 338,00 zł rocznie dla każdego domku letniskowego lub innej nieruchomości.

§ 6.1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz miesięcznej stawki opłaty pojemnik.

2. Ustala się stawkę opłaty dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zbierających odpady komunalne w sposób selektywny, za pojemnik:

1) o pojemności 110 litrów -w wysokości 5,42 zł;
2) o pojemności 240 litrów -w wysokości 11,82 zł;
3) dla pojemników o innej pojemności – w wysokości -150,00 zł za m3.

3. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych niewypełniających obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, za pojemnik:

1) o pojemności 110 litrów -w wysokości 10,84,00 zł;
2) o pojemności 240 litrów -w wysokości 23,64 zł;
3) dla pojemników o innej pojemności – w wysokości – 300,00 zł za m3.

§ 7. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych w wielolokalowym budynku, który w części stanowi nieruchomości zamieszkałe, a w części stanowi nieruchomości niezamieszkałe wysokość opłaty ustala się jako sumę opłat poszczególnych lokali obliczoną na podstawie niniejszej uchwały.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLVII/495/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz obliczanych łącznie z nieruchomościami niezamieszkałymi w budynku wielolokalowym (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 3022).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
§ 10. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2020 r.

29 KOMENTARZE

 1. Dlaczego mieszkańcy miasta mają płacą drożej?

  Prosta kalkulacja: Po pierwsze: śmieciarka musi tam dojechać ze Lwówka, następnie przetransportować śmieci na dalszą odległość, więc jest dodatkowy koszt paliwa i czasu pracowników. Po drugie – jeśli odbiera się śmieci z boksu przy bloku mieszkalnym, obsługując w ciągu 2 minut np 40 mieszkań, a jadąc przez pół wioski zbierając dom po domu 40 pojemników, to trwa to 3 godziny. Gdzie tu sens i logika? Dlaczego mieszkańcy centrum Lwówka mają dokładać do puli za mieszkańców wiosek, którzy mają domki? Czy to nie jest niesprawiedliwe?

  Czy radni to widzą, czy burmistrz to widzi, co na to przewodniczący rady?

 2. Panowie i panie radni na jakiej podstawie została przyjęta uchwała czy jest już wybrany wykonawca bo wzrost jest znaczny, mając na uwadze, że pozyskane środki są środkami celowymi tz. nie można ich przeznaczyć na inny cel tj. cała kasa idzie na odbiór śmieci. Na jakich zasadach SANIKON korzysta z zaplecza PDKiM – plac, magazyny , warsztaty. Sprawa jest ciekawa i niepokojąca. Dotatkow dlaczego w innych gminach gdzie obsługuje SANIKON dostarczone wszystkie kosze za darmo w dodatku wydawane są również worki w ramach opłaty śmietniskowej. I wreszcie dlaczego służby zamiatające chodniki robią to wybiórczo tj. tereny gminne i przyległe chodniki do niektórych posesji współnot, dlaczego przy budynkach socjalnych wykonywane są prace finansoweane z podatków obywatli a w ramach prac przez osoby skazane na prace społeczne ????.

 3. I dlaczego płacąc pełną stawkę za segregowane śmieci(z wliczoną dopłatą za odpady zielone) musi płacić podwójną opłatę – nie dość że za śmieci segregowane, to jeszcze za worki brązowe na odpady zielone? W innych workach, odpady zielone nie będą odbierane. To podwójna opłata. To się nadaje do zgłoszenia do urzędu konsumenta.

 4. Chamstwo placilem dotychczad 17 zl za 2osobowe gospodarstwo na wsi gdzie uczciwie segregowalem plastiki,szklo,odpady mokre,posiadam kompostownik,rzadko kiedy pojemniki byly e ciagu miesiaca pelne/czasem plastik/a teraz podwyzka ponad 100%widzialem niejednokrotnie boksy w miescie gdzie nawalone wszystko ale w kolchozach nie ma szans wylapania tych co nie segreguja. a w indywidualnych gospodarstwach zawsze mozna sprawdzic!CHAMSTWO

 5. Gmina Wleń – segregowane 16zł/ osoba . Może należałoby we Lwówku rozwiązać umowę z Saniconem i ogłosić przetarg, może znajdzie się tańsza firma np. Izery , chyba że chodzi o coś innego ?

  • Popieram w pełni, ponad 100% podwyżki za 2 -osobowe gospodarstwo na wsi to bezczelne chamstwo,przecież w tych małych zagrodach najuczciwiej segregują,odpada papier bo przewaznie jest spalany wszystkie obierki i odpady roślinne wyrzucane są na kompostownik,zostaje plastik, szkło i troszeczkę mokrych odpadów, a pojemniki rzadko kiedy sa pełne. Wiec ordynarne naciaganie ludzi na koszty,CHAMSTWO a gdzie radni?

 6. Bardzo niesprawiedliwa uchwała dla mieszkańców. Dwuosobowa rodzina zapłaci 46 zł. A 8 osobowe gospodarstwo na wsi 57 zł. Brak definicji gospodarstwa domowego ma się ni jak do rodziny wielodzietnej (minimum 3 dzieci).

 7. Dyrektor bitwy nad dobrem! Co ty piszesz !kubły som za darmo worki dajom A plac dzierzawiom za niezłe siano i zamiatajom pracownicy a nie w ramach prac spolecznych niewiesz to lepiej niepisz podwyszki som wszedzie sorki za blendy:)

  • Nie, część się wstrzymało m.in. Pan Fuławka. Niestety “wielki libertarianin” Dawid Kobiałka vel Bryan zagłosował za (przypomnijmy, że wielokrotnie deklarował, że Lwówecka Prawica nie będzie głosować za nowymi podatkami).

 8. Ustala się, sralalala się…
  A ja się pytam gdzie mam oddać olej po frytkach? Mam frytkownica w domu. Zużyty olej zbieram, bo nie chcę wylewać do zlewu. Tylko że gdzie go oddać?

 9. Ponawiam pytanie do Gminy – gdzie mogę oddać olej?
  W umowie nie ma wyłączeń na ten temat, to jest odpad generowany w gospodarstwie domowym. Dlaczego pszok nie chce przyjmować oleju?

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here