Lubomierz: Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na 2021 rok

1
321

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Przedmiot konsultacji: „Roczny Program Współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie  Gminy Lubomierz w 2021 roku.”

Czas rozpoczęcia konsultacji: 6 października 2020 r.

Czas zakończenia konsultacji: 20 października 2020 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać: pocztą elektroniczną, na adres e-mail: k.bukiejko@lubomierz.pl, pocztą tradycyjną, na adres urzędu lub w sekretariacie urzędu.

 

Załączniki:

Zarządzenie – pobierz

Program Współpracy – pobierz

Formularz konsultacji – pobierz

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here