Komunikat dotyczący uprawnień do dodatku węglowego

1
5039

Otrzymałeś decyzję odmowną albo otrzymałeś informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu przyznania dodatku węglowego osobie, która jako pierwsza złożyła wniosek na dany adres zamieszkania?

 

 

Burmistrz Gryfowa Śląskiego informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym osoby, które otrzymały decyzje odmowne lub otrzymały informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu przyznania dodatku węglowego osobie, która jako pierwsza złożyła wniosek na dany adres zamieszkania, w celu ponownego ustalenia prawa do otrzymania dodatku węglowego konieczne jest złożenie KOLEJNEGO wniosku w terminie do 30-11-2022r.

Po złożeniu wniosku zostanie przeprowadzony w miejscu zamieszkania wywiad weryfikujący prawo do otrzymania dodatku węglowego.

Zgodnie z art. 2 ust. 9. wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Zgodnie z art. 2 ust 10 wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

Punkt przyjmowania wniosków o dodatek węglowy znajduje się w Klubie Seniora w Gryfowie Śląskim, ul. Kolejowa 45 (wejście z boku od strony Biblioteki Publicznej).

Punkt będzie czynny w poniższych terminach:

dnia 15-11-2022 w godzinach 9:30 – 14:00
dnia 17-11-2022 w godzinach 9:30 – 14:00
dnia 22-11-2022 w godzinach 9:30 – 14:00
dnia 24-11-2022 w godzinach 9:30 – 14:00
dnia 28-11-2022 w godzinach 9:30 – 14:00
dnia 29-11-2022 w godzinach 9:30 – 14:00
dnia 30-11-2022 w godzinach 9:30 – 14:00

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here