Kolejne podejście do podwyżek dla strażaków

1
574
strażak straż pożarna
zdjęcie poglądowe

Po tym, jak w listopadzie niektórzy radni zagłosowali przeciw podwyższeniu ekwiwalentu dla strażaków z jednostek OSP z terenu gminy Lwówek Śląski, wniosek radnego Dawida Kobiałki upadł. Dziś ponowne podejście do sprawy

 

 

O sprawie pisaliśmy na początku grudnia, a debata o podwyżkach dla lwóweckich druhów odbyła się podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski. To wówczas radni pochylili się nad złożoną przez burmistrz propozycją niewielkiej podwyżki ekwiwalentu dla strażaków z jednostek OSP z terenu gminy Lwówek Śląski. I to wówczas z inicjatywą kolejnych 5 złotych dla druhów wyszedł Przewodniczący Rady Pan Dawid Kobiałka. Złożył on wniosek, który trafił pod głosowanie radnych.

– Złożyłem poprawkę do uchwały, ponieważ stawka 20 zł (dotychczas była 17 zł) proponowana przez Panią Burmistrz i akceptowana przez wspierających Panią Burmistrz Radnych jest najniższą stawką w okolicy biorąc pod uwagę stawki z tego i poprzedniego roku. – wyjaśniał nam radny Dawid Kobiałka i dodawał

– Nasi Strażacy wykonują ciężką i często niebezpieczną pracę na rzecz nas, mieszkańców miasta i 28 wsi. Pamiętajmy, że to nie tylko gaszenie pożarów, ale pierwsza pomoc przy wypadkach, dowożenie wody, wsparcie przy wydarzeniach lokalnych i inne zadania, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo. Wyższa stawka pomogłaby wszystkim 7 jednostkom zachęcić do dołączania jak największej ilości Strażaków, bo robią świetną pracę. – podkreślał Przewodniczący Rady Miejskiej.

Pan Dawid Kobiałka zwrócił także uwagę, iż OSP Zbylutów rozpoczęło starania o włączenie do systemu KSRG. W jego ocenie Urząd Gminy powinien wspierać w tym dążeniu druhów. Radny wskazał także, iż spora część ochotników zrzeka się ekwiwalentu na rzecz swojej jednostki. Przypomniał również słowa radnego Mateusza Rusinka, druha OSP Płóczki Górne, który podczas dyskusji zapewniał, iż każdy kto działa w OSP nie robi tego dla pieniędzy, a dla chęci niesienia pomocy i zaangażowania się w życie wsi. W ocenie radnego Kobiałki taka postawa powinna być możliwie wysoko wynagrodzona.

– Zaproponowałem stawkę podstawową 25 złotych, co w porównaniu do Gminy Bolesławiec (30 zł) nie jest wygórowaną i byłem przekonany, że Radni jednogłośnie poprą ten pomysł. Zwłaszcza, że z obliczeń wynika, że jest to tylko 8 tysięcy złotych w skali roku przy stumilionowym budżecie. – wyjaśniał radny Dawid Kobiałka.

Radny Rusinek nie jest jedynym członkiem OSP wśród lwóweckich radnych. Tak on, jak i pozostali druhowie – radna Katarzyna Krenz i radny Franciszek Pawłowicz – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłączyli się z głosowania w sprawie, która dotyczy także ich. W głosowaniu udział brali tylko radni, którzy nie są strażakami.

Do głosowania przystąpiło wówczas ośmioro radnych. I głosy w radzie podzieliły się po połowie. Czworo radnych było ZA podniesieniem wynagrodzenia dla druhów do 25 złotych, a czworo PRZECIW takiej „nadmiernej” podwyżce.

Jak wskazywał nam Przewodniczący Rady:

ZA byli Radni: Zbigniew Eck, Dawid Kobiałka, Tomasz Kubis, Tadeusz Koblak
PRZECIW byli Radni: Mieczysław Grabowicz, Małgorzata Uboga, Piotr Wiśniowski, Stefania Wróblewska

Brak większości spowodował, iż wniosek Przewodniczącego Dawida Kobiałki upadł. Strażacy z jednostek OSP z terenu gminy Lwówek Śląski otrzymali ekwiwalent zgodnie z projektem zaproponowanym przez burmistrz.

Ale to nie koniec całej tej historii, bo radni z Lwóweckiej Prawicy nie odpuszczają. Klub Radnych w skład którego wchodzą: Przewodniczący Klubu – Aleksander Fuławka oraz członkowie: Dawid Kobiałka, Mateusz Rusinek i Tadeusz Koblak na grudniową sesję złożyli projekt uchwały, w której ponownie wnoszą o podwyższenie ekwiwalentu dla lwóweckich strażaków.

Jak w uzasadnieniu projektu wskazał Przewodniczący Klubu Radnych, Radny Aleksander Fuławka “Porównując ekwiwalenty dla Ochotniczych Straży Pożarnych w okolicznych gminach, stawka 20 zł za udział w działaniu ratowniczym jest najniższą w okolicy. W celu motywacji i docenienia pracy gminnych jednostek OSP propozycja zawarta w uchwale przewiduje podniesienie stawki za udział w szkoleniach do 10 zł oraz pozostałych stawek ekwiwalentu do 25zł”

W złożonym projekcie czytamy:

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lwówek Śląski niezależnie od otrzymanego wynagrodzenia, w kwocie:

1) za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej, za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny – 25 złotych;

2) za udział w ćwiczeniu, za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny – 25 złotych;

3) za udział w szkoleniu, za każdą godzinę (dydaktyczną) – 10 złotych;

4) za udział w działaniach, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 194 ze zm.), tj. zabezpieczaniu obszaru chronionego jednostki ratowniczo – gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, określonego w powiatowym planie ratowniczym, za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia gotowości do wyjazdu lub od zgłoszenia wyjazdu z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny – 25 zł.

Dyskusja nad tym projektem odbędzie się jeszcze podczas dzisiejszej sesji – 28.12.2023 r. Czy tym razem radni będą bardziej skłonni wesprzeć strażaków, czy będą bronić swojej wcześniejszej decyzji? Jeżeli tym razem podwyżka przejdzie, to zgodnie z projektem wejdzie ona w życie od 1 lutego 2024 roku.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here