Kolejne niewybuchy zlikwidowane

1
227
fot.: Patrol Saperski Bolesławiec

Ostatnie dni przynoszą sporo informacji o odnalezionych w naszym regionie niewybuchach. Saperzy z patrolu rozminowania z 23 Pułku Artylerii z Bolesławca mają pełne ręce pracy. Mimo, iż od zakończenia II wojny światowej minęło ponad 74 lata to pola i lasy nadal skrywają niebezpieczne pamiątki po prowadzonych tu działaniach.

W poniedziałek, 3 czerwca na terenie powiatu lwóweckiego saperzy zabezpieczyli a następnie zlikwidowali 3 pociski artyleryjskie. Dzień wcześnie informowali o likwidacji radzieckiego pocisku artyleryjskiego przeciwpancernego kalibru 85 mm na terenie nadleśnictwa Lwówek Śląski. Tam po sprawdzeniu miejsca znalezienia pocisku w jego pobliżu wykryli jeszcze kilkanaście sztuk amunicji karabinowej.

fot.: Patrol Saperski Bolesławiec

Przypominamy i prosimy o ostrożność; pomimo wielu lat od czasu działań wojennych na naszych terenach w dalszym ciągu odnajdowane są niebezpieczne ładunki, które mogą stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia.

W żadnym przypadku nie wolno podnosić, odkopywać, przenosić w inne miejsce, manipulować przy takich przedmiotach, wrzucać do ognisk lub innych miejsc takich jak stawy, głębokie doły itp.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NIEWYBUCHU
• po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno nim poruszać, przemieszczać lub przenosić w inne miejsce tego przedmiotu;
• znaleziony przedmiot przy wykorzystaniu podręcznych środków ogrodzić i oznaczyć w taki sposób aby zabezpieczyć przed przypadkowym dostępem osób nieuprawnionych;
• w przypadku odnalezienia przedmiotu przez dzieci i młodzież, powinny one o tym zdarzeniu natychmiast powiadomić pierwszą napotkaną osobę dorosłą;
• po zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca znalezienia przedmiotu w miarę możliwości należy dobrać sobie do pomocy osobę lub osoby dorosłe, które będą ochraniać miejsce niebezpieczne przed dostępem osób nieuprawnionych;
• znalezieniu przedmiotu należy natychmiast powiadomić najbliższą jednostkę Policji, Straż Pożarną lub Urząd Gminy, podając lokalizację, a w miarę możliwości rodzaj i ilość tych przedmiotów, sposób zabezpieczenia i oznakowania oraz swoje dane personalne. Po przybyciu ww. służb należy wskazać miejsce lokalizacji niebezpiecznych przedmiotów.

Dalsze czynności związane z zabezpieczeniem i neutralizacją niebezpiecznych przedmiotów przejmuje Policja, Straż Pożarna oraz wojsko

Należy pamiętać, że niewypały i niewybuchy posiadają różnoraką formę i kształt, stąd też w przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że odnaleziony przedmiot może być niewypałem lub niewybuchem należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby telefonicznie na nr 112

Samemu nie należy podejmować próby weryfikacji swego podejrzenia, gdyż z reguły w takim przypadku finał jest tragiczny !

1 KOMENTARZ

  1. Szkoda tylko że mamy takie chore prawo , gdzie wielu ludzi by chciało zgłosić takie coś a nie może bo zostanie jeszcze ukaranym . Chore prawo dla ludzi pasji detektorystów

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here