Kandydaci KWW „Zadbajmy razem o naszą przyszłość” – nasze najważniejsze cele

0
1380

Poznaj najważniejsze cele kandydatki na Burmistrza Miasta Świeradowa- Zdroju oraz kandydatów do Rady Miasta. Idź na wybory. Wybierz mądrze. Zadbajmy razem o naszą przyszłość.

 

 

Nasz komitet KWW “Zadbajmy razem o naszą przyszłość” został zbudowany w oparciu o chęć zmiany kierunku polityki miasta Świeradów-Zdrój, skupionej dotychczas na zewnętrznych inwestorach. Taki kierunek mógł być atrakcyjny i prorozwojowy dwadzieścia lat temu gdy trzeba było wspomóc wyrwanie Świeradowa z rozwojowego marazmu. Dziś jednak nastręcza nam szereg zapętlonych problemów. Brak polityki prospołecznej i mieszkaniowej, skupianie się na spektakularnych inwestycjach, a zaniedbanie bieżącej dbałości o miasto. Obniżenie jakości życia i walorów wypoczynkowych poprzez niekontrolowaną deweloperską zabudowę. Zanieczyszczenie i degradacja środowiska i naszych największych walorów, czyli źródeł wód mineralnych i krajobrazu, co wpływa na jakość ruchu turystycznego w gminie, który coraz mniej przekłada się na interes przeciętnego mieszkańca.

Demokratyczne zasady zadziałały. Grupa zaangażowanych, niezależnych od grup interesów, radnych oraz społecznicy zostali słyszalnym wśród mieszkańców głosem potrzeby ZMIANY. To była ciężka kadencja, Pan Burmistrz Marciniak nie chciał ustąpić w swoim stanowisku ani o pół kroku, pełna gorących dyskusji, wielkich emocji, próby wpłynięcia na radnych i tego uczciwego i tego trochę mniej. Dziś widzimy, że było warto i uruchomiliśmy procesy zmian w naszym mieście.

Dowód? Widząc nastroje w Świeradowie, Burmistrz ze swoją wizją sam dobrowolnie zrezygnował z funkcji, a nawet popierane przezeń konkurencyjne komitety, w mniejszym lub większym stopniu, oparły swój program o rzeczy które przez lata się upominaliśmy. Nagle wszyscy przenoszą uwagę z inwestorów na mieszkańców, chcą zielonego miasta, nikt już nie wychwala ogromnych apartamentowców, które miały być symbolem sukcesu Świeradowa? Czy szczerze?

KANDYDATKA NA BURMISTRZA

IRENA CHMIELOWSKA, lat 54

Ekonomista, manager, samorządowiec. Moja wizja miasta łączy wiele aspektów zarządzania współczesna przestrzenią miejską, kładąc szczególny nacisk na: rozwój społeczny i ochronę mieszkańców, wspólne decyzje, zrównoważony rozwój uzdrowiskowy i turystyczny. BĘDĘ dbać o gospodarne zarządzanie naszą gminą. Tu mieszkam, jestem częścią naszej społeczności, jestem dla WAS.

Kandydaci do Rady Miasta Świeradowa- Zdroju

Marek Różycki, 47 lat, Okręg nr 1
Hotelarz, Przewodnik Sudecki, magister ekonomii. Cel: większe przełożenie ruchu turystycznego na interes Świeradowian. Szeroka oferta zajęć dla seniorów i młodzieży. Rozwój i promocja miasta w oparciu o walory uzdrowiskowe. Remont ul. Willowej

Dariusz Kasprzak, 59 lat, Okręg nr 2
Pracownik obiektu hotelarskiego. Cel: Całkowita zmiana w komunikacji MIESZKAŃCY <-> RADNI <-> BURMISTRZ. Regularne spotkania i włączanie Świeradowian w procesy decyzyjne dotyczące swojego miasta.

Marek Bronicki, 54 lata, Okręg nr 3
Przedsiębiorca. Cel: Porządek w mieście. Ochrona walorów uzdrowiskowych Świeradowa – krajobraz, zieleń, wody mineralne. Wzrost bezpieczeństwa – powołanie straży miejskiej, komisariat policji, infrastruktura drogowa. Lepsza oferta zajęć dla młodzieży. Szerokie konsultacje społeczne w ważnych gminnych tematach, budżet obywatelski.

Maciej Górski, 39 lat, Okręg nr 4
Pracownik branży gastronomicznej. Cel: Rozwój turystyki dla rozwoju społecznego miasta. Poprawa utrzymania i doinwestowanie gminnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i drogowej. Dialog, wypracowanie zadowalających rozwiązań i remont zdegradowanego odcinaka ul. Korczaka. Wsparcie potrzebujących – lodówka społeczna.

Paweł Mikołajczak, 35 lat, Okręg nr 5
Strażak OSP, przedsiębiorca budowlany. Cel: Wzrost bezpieczeństwa na terenie gminy. Powołanie straży miejskiej, monitoring. Działania w kierunku stworzenia nowej siedziby dla służb jak policja, OSP, pogotowie i GOPR. Porządek komunikacyjny – strefy płatnego parkowania, poprawa infrastruktury drogowej. Planowanie przestrzenne pod interes miasta.

Bartosz Kijewski, 36 lat, Okręg nr 6
Przewodnik Sudecki, mikro-hotelarz, społecznik Cel: Wzrost bezpieczeństwa i porządku: strefy płatnego parkowania, straż miejska, monitoring. Porządek przestrzenny: szerokie działania podnoszące estetycznie uzdrowiskowe centrum. Dbałość o zieleń miejską. Wsparcie finansowe i merytoryczne dla właścicieli nieruchomości ze statusem zabytku.

Anna Tkaczyk, 56 lat, Okręg nr 7
Pielęgniarka w Uzdrowisku Świeradów. Cel: Dbałość i ochrona uzdrowiskowych walorów miasta: parki, estetyka, ochrona przed hałasem. Rozwój i naprawa infrastruktury kanalizacyjnej. Początek nowej polityki mieszkaniowej gminy. Szerokie konsultacje społeczne w ważnych gminnych tematach.

Kamila Pytlakowska, 49 lat, Okręg nr 8
Fizjoterapeutka. Cel: Konsultacje społeczne, odbudowa polityki mieszkaniowej gminy. Dbałość o porządek i estetykę. Działania zorientowane na wsparcie najstarszych mieszkańców miasta. Reforma gospodarki odpadami miasta.

Mateusz Szumlas, 27 lat, Okręg nr 9
Pracownik hotelu, najaktywniejszy radny minionej kadencji. Cel: Rozwój mieszkalnictwa, bezpieczeństwo: monitoring miejskie, powołanie straży miejskiej, modernizacja oświetlenia ulicznego. Stopniowe rozwiązywanie problemu wybijających studzienek kanalizacyjnych. Remont mostu przy ul. Dolnej.

Urszula Romanowicz, 60 lat, Okręg nr 10
Nauczycielka-wychowawca. Cel: Racjonalne planowanie przestrzenne w interesie miasta i jego mieszkańców, nie deweloperów. Dbałość i ochrona walorów uzdrowiskowych Świeradowa. Szeroka oferta zajęć dla młodzieży. Nowa polityka mieszkaniowa gminy. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody.

Irena Chmielowska, 54 lata, Okręg nr 11
Menadżerka hotelu. Cel: gospodarność w całej gminie. Wzrost estetyki miasta i racjonalne planowanie przestrzenne. Konsultacje społeczne dotyczące najważniejszych decyzji. Bezpieczeństwo. Ścieżka rekreacyjna po trasie dawnej linii kolejowej. Dopracowanie ul. Kopernika pod względem spacerowym. Przystanek autobusowy na końcu ulicy Nadbrzeżnej.

irena chmielowska świeradów burmistrz
Irena Chmielowska Radna Rady Miasta Świeradów- Zdrój, kandydatka na Burmistrza Świeradowa- Zdroju

 

Halina Świątkiewicz, 64 lata, Okręg nr 12
Z-ca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku. Magister administracji. Cel: Racjonalne planowanie przestrzenne. Budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury jak drogi, chodniki czy oświetlenie. Polepszenie współpracy z ościennym gminami. Ścieżka rekreacyjna po trasie dawnej linii kolejowej.

Piotr Bigus, 45 lat, Okręg nr 13
Nauczyciel, kucharz, społecznik. Cel: Racjonalne planowanie przestrzenne na ternie Czerniawy w oparciu o ochronę i dbałość o walory uzdrowiskowe. Rozwój podstawowej infrastruktury jak oświetlenie, chodniki, drogi. Angażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne i życie miasta.

Urszula Wyszomirska, 68 lat, Okręg nr 14
Emerytka. Cel: Współpraca z Gminą Leśna w kwestii polepszenia utrzymania cmentarza w Pobiednej. Mieszkania w Czerniawie. Poprawa bezpieczeństwa na drogach. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Czerniawie.

Marian Prabucki, 76 lat, Okręg nr 15
Emeryt. Cel: Strategiczne, rozłożone na lata podejście do rozwoju Czerniawy. Poprawa i rozbudowa podstawowej infrastruktury: drogi, chodniki, oświetlenie, wodociągi. Budowa zatoczki dla autobusów i samochodów obok Szkoły Podstawowej nr 2. Nacisk na uprzątnięcie ruin i pogorzelisk. Opieka nad seniorami – lepszy dostęp do lekarza czy punktów aptecznych.

-/Materiał KWW Zadbajmy razem o naszą przyszłość-/

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here