Jest już rozporządzenie. Sprawdź zakazy obowiązujące do 17 stycznia

6
2312

Zakaz organizowania w domach imprez i spotkań powyżej 5 osób. Dzieci i młodzież do 16. roku życia mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką rodzica. A od godz. 17 w Sylwestra do godz. 6 rano dnia następnego na terenie kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się.

 

Wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie rządu w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Do odwołania został przedłużony zakaz organizowania w domach imprez i spotkań powyżej 5 osób. Co ważne, do tego limitu nie wlicza się jednak osoby organizującej imprezę oraz osób z nią mieszkających. Zgodnie z nowymi przepisami, do limitu nie będzie się także wliczało osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

„Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust.1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:
1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
2) imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie;
do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących” – czytamy w rozporządzeniu. Ponadto w dalszym ciągu uczestnicy zgromadzenia muszą zakrywać usta i nos, są także zobowiązani do zachowania co najmniej 1,5 m odległości między sobą.

Rozporządzenie przewiduje także, że od dnia 31grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do dnia 1stycznia 2021r. do godz. 6.00 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczanie się osób przebywających na tym obszarze jest możliwe wyłącznie w celu wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Rozporządzenie reguluje również zasady, według których do 17 stycznia mogą odbywać się zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. W budynkach (kościołach) nadal obowiązuje limit maksymalnie 1 osoby na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. W świątyniach i obiektach kultu religijnego nadal obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Do dnia 17 stycznia 2021r. przedłużono zasadę mówiącą o tym, że od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–16.00, przemieszczanie się małoletnich do ukończenia 16. roku życia może się odbywać wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej, lub miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu –także do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania albo odbywa się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego, lub półkolonii.

Poniżej publikujemy całe rozporządzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Download (PDF, 392KB)

6 KOMENTARZE

  1. Czy w tym kraju najważniejsze są rozporządzenia ? Wg hierarchii aktów prawnych na pierwszym miejscu mamy Konstytucje ,więc jak to jest ? A wprowadzenie rozporządzenia zakazu przemieszczania się stanowi szczególnie rażące naruszenie Konstytucji, która zapewnia każdemu wolność poruszania się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu (art. 52 ust. 1 Konstytucji RP).

  2. Do Polski przyjeżdżają w ludzie w większości środkami transportu publicznego, więc ta nieliczna grupa przekraczająca granicę własnym samochodem lub busem do dziewięciu osób nie stanowi większego zagrożenia? Absurd goni absurd, ważne żeby każdy dał się ukłuć, wtedy będzie super bezpieczny dla wszystkich. Nikt nawet nie będzie sprawdzał przed tym czy czasem nie jest bezobjawowy.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here